امروز در بورس تهران چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین شاخص کل در بورس تهران امروز به ۷۶ هزار و ۱۷۱ واحد رسید پس از چند روز نزول، امروز ۸۷ واحد رشد کرد.

نمودار زیر روند تغییرات شاخص بازار سرمایه را نشان می دهد:

نمادهای خودرو و خساپا به ترتیب با ۵۷٫۵۵ و ۴۸٫۹۳ بیشترین سهم را در رشد اندک شاخص داشتند و نماد وبملت با ۴۰٫۴۴ درصد بالاترین سهم منفی را بر شاخص داشته است.پ

جدول زیر تاثیر نمادها بر شاخص بازار را نشان می دهد:

همچنین در بازار امروز بیشترین صف فروش متعلق به نمادهای وبانکح، خوسازح، دفارا، پکویرح بوده است، در مقابل بیشترین تقاضا در معاملات امروز بازار سرمایه  مربوط به نمادهای مپارس۷۱۲، ولملت، و مغرب۷۱۲ بوده است.

جدول های زیر به ترتیب جزییات بیشترین عرضه و تقاضا را در بازار امروز نشان می دهد:

منبع: eghtesadonlineCopyright 2016. All rights reserved.