قیمتهای جدید پایه محصولات پتروشیمی نشان می دهد، افت و خیز قیمت مواد شیمیایی

خلاصه خبر:  ???????????

مقایسه قیمت محصولات شیمیایی در تاریخ نهم و ۲۳ خرداد ماه نشان می دهد که برخی کالاها روندی افزایشی و برخی دیگر کاهشی داشته اند.


مقایسه قیمت محصولات شیمیایی در تاریخ نهم و ۲۳ خرداد ماه نشان می دهد که برخی کالاها روندی افزایشی و برخی دیگر کاهشی داشته اند.

به گزارش سایت خبری پپنا، بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به دی اتیلن گلایکول با ۵ درصد رشد بوده است، به طوری که این کالا از رقم یک هزار و ۶۳۸ به یک هزار و ۷۲۰ تومان رسیده است.

در رده دوم افزایش قیمت نیز متانول با ۱.۵ درصد رشد و اسیدترفتالیک نیز در رده سوم رشد قیمتها با ۱.۱ درصد قرار دارد.

اسیداستیک نیز هشت تومان، زایلین مخطوط ۱۳، ایزوبوتانول ۷ ، کریستال ملامین ۱۷ و نرمال بوتانول نیز ۸ تومان نسبت به دو هفته پیش از افزایش قیمت داشتند.

کمترین رشد قیمتها نیز در گروه محصولات شیمیایی متعلق به سودکاستیک با ۰.۴ و اوره گرانوله با ۰.۳ درصد افزایش بوده است.

در همین حال منومر وینیل استات نسبت به دو هفته قبل روندی ثابت داشت و همچنان در محدوده ۲ هزار و ۷۸۰ تومان گزارش شد. بنزن و اوره پریل نیز روندی ثابت نسبت به دو هفته قبل داشته و به ترتیب با قیمت های یک هزارو ۸۴۳ و ۶۸۷ تومان گزارش شدند.

در همین حال بیشترین افت قیمت نسبت به دو هفته پیش متعلق به دی اتانول آمین با ۴.۵ درصد افت بوده است.

SBR ها هم نسبت به ٢ هفته پیش با کاهش قیمت روبه رو شدند، به طوری که گرید ۱۷۱۲، ۶۰ تومان و گرید ۱۵۰۲ نیز ۱۳۸ تومان ارزان شدند.

دی اتیل هگزانول نیز با سه درصد افت نسبت به دو هفته پیش از رقم ۲ هزار و ۴۸۸ به ۲ هزار و ۴۱۷ تومان رسید. همچنین محلول آمونیاک، استایرن منومر ، آروماتیک سنگین و اروتوزایلین نیز با افت قیمت روبه رو شدند. کمترین افت قیمت نیز متعلق به آروماتیک سنگین و اورتوزایلین بود؛ این کالاها به ترتیب ۰.۴ و ۰.۲ درصد نسبت به ٢ هفته پیش ارزان شدند.


?زمان دریافت خبر : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
✨منبع: ppnaCopyright 2016. All rights reserved.