مصوبه شورای اقتصاد برای احداث مجتمع تبدیل متانول به پروپیلن

به گزارش نفت نیوز به نقل از فارس؛ محمدحسن پیوندی اظهار داشت: شورای اقتصاد مصوب کرد یک بسته مهندسی ۱۲۰ هزار تنی تبدیل متانول به پروپیلن را که قبلا با همکاری شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی انجام شده بود را اجرا کنیم.

وی افزود: این کار بزرگی است و در عین حال با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت احتمال دارد شرکت‌های خارجی تا سقف ۵۰۰ هزار تن هم در چنین پروژه‌هایی مشارکت کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه این به نوعی باز کردن راه تبدیل متانول به پروپیلن است، گفت: این یکی از کارهای خوبی است که شخصا برای محقق شدن آن در یک سال و نیم اخیر پیگری زیادی انجام داده‌ام تا صاحبان پروژه های متانول ببینند که متانول را می‌توان را به پروپیلن تبیدل کرد.

وی با تاکید بر اینکه این حرکتی در راستای ادامه زنجیره ارزش است، گفت: شما وقتی می‌خواهید محصول یا فرآیند را تبدیل به پول کنید و برای آن ارزش ایجاد کنید این کار یکی از راه‌های آن است. این اتفاق باید در کشور بیفتد. و به خصوص نکته با اهمیت انجام این کار با دانش فنی بومی است.

پیوندی تصریح کرد: ما هم از همین فرصتی که اصول اجرایی اصل ۴۴ راه ما را باز گذاشته که دولت می‌تواند در فنآوری های نو و دانش فنی بومی سرمایه گذاری کند استفاده کردیم و تلاش زیادی کردیم تا این پروژه به این نقطه رسید و چند هفته پیش در شورای اقتصاد مصوب شد.

*دانش فنی تولید صنعتی پلی پروپیلن بومی شده و دموی آن آماده افتتاح است

وی با بیان اینکه ایجاد واحد ۱۲۰ هزار تنی سرمایه‌گذاری چندان زیادی نیاز ندارد، ادامه داد: از طرف دیگر هم شرکت پژوهش و فنآوری به دانش فنی تولید پلی پروپیلن دسترسی پیدا کرده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: دمو پلنت تولید پلی‌پروپیلن آن در حاشیه پتروشیمی شازند اراک ایجاد شده است و آمادگی افتتاح آن وجود دارد که به معنی دسترسی به دانش فنی فرایند تولید پلی پروپیلن است.

و ی افزود: تولید این واحد در سطح نیمه صنعتی است؛ یعنی می‌شود گفت تولید آن به یک تن در روز می‌رسد.

به گزارش فارس، به دلیل ارزانی خوراک گاز پتروشیمی‌ها بخش قالب سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی به سمت پتروشیمی‌های گازی به خصوص تولید متانول رفته است. مقامات صنعت پتروشیمی می‌گویند با بهره برداری از این واحدها تولید متانول در ایران به حدی افزایش خواهد یافت که بازار جهانی را اشباع خواهد کرد و باعث شکست و سقوط قیمت‌ها به میزان قابل توجهی خواهد شد.

برنامه شرکت ملی پتروشیمی برای جلوگیری از این سقوط قیمت تشویق پتروشیمی‌های گازی به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش متانول و تبدیل آن به پروپیلن، پلی‌پروپیلن و محصولات تولیدی در پایین دست این زنجیره است. با این وجود هنوز از سوی پتروشیمی‌ها تمایل واضحی برای این سرمایه‌گذاری اعلام نشده است و آنها این پیشنهاد را از نظر صرفه اقتصادی مبهم و غیر شفاف ارزیابی می‌کنند.

دموپلنت تولید صنعتی پلی پروپیلن آماده افتتاح است

معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: دمو پلنت تولید صنعتی پلی پروپیلن بومی شده در حاشیه پتروشیمی شازند اراک، آماده افتتاح است.

به گزارش نیپنا؛ محمد حسن پیوندی اظهار کرد: دمو پلنت تولید پلی‌پروپیلن آن در حاشیه پتروشیمی شازند اراک ایجاد شده است و آمادگی افتتاح آن وجود دارد که به معنی دسترسی به دانش فنی فرایند تولید پلی پروپیلن است.

وی افزود: تولید این واحد در سطح نیمه صنعتی است؛ یعنی می‌شود گفت تولید آن به یک تن در روز می‌رسد.

پیوندی با بیان اینکه شرکت پژوهش و فنآوری به دانش فنی تولید پلی پروپیلن دسترسی پیدا کرده است، اظهار داشت: شورای اقتصاد مصوب کرد یک بسته مهندسی ۱۲۰ هزار تنی تبدیل متانول به پروپیلن را که قبلا با همکاری شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی انجام شده بود را در منطقه ماهشهراجرا کنیم.

وی افزود: این کار بزرگی است و در عین حال با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت احتمال دارد شرکت‌های خارجی تا سقف ۵۰۰ هزار تن هم در چنین پروژه‌هایی مشارکت کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه این به نوعی باز کردن راه تبدیل متانول به پروپیلن است، گفت: این یکی از کارهای خوبی است که شخصا برای محقق شدن آن در یک سال و نیم اخیر پیگری زیادی انجام داده‌ام تا صاحبان پروژه های متانول ببینند که متانول را می‌توان را به پروپیلن تبدیل کرد.

وی با تاکید بر اینکه این حرکتی در راستای ادامه زنجیره ارزش است، گفت: شما وقتی می‌خواهید محصول یا فرآیند را تبدیل به پول کنید و برای آن ارزش ایجاد کنید این کار یکی از راه‌های آن است و به خصوص نکته با اهمیت انجام این کار با دانش فنی بومی است.

پیوندی تصریح کرد: ما هم از همین فرصتی که اصول اجرایی اصل ۴۴ راه ما را باز گذاشته که دولت می‌تواند در فنآوری های نو و دانش فنی بومی سرمایه گذاری کند استفاده کردیم و تلاش زیادی کردیم تا این پروژه به این نقطه عطف برسد.

منبع: naftnewsCopyright 2016. All rights reserved.