۳۵ درصد پتروشيمي ها دولتي ماند

خلاصه خبر:  ???????????

در طول ۱۰ سال خصوصي‌سازي، ۳۵ درصد پتروشيمي ها دولتي مانده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، در طول ۱۰ سال، زيرمجموعه‌ها و شركت‌هاي وابسته به پتروشيمي كشور اصل ۴۴ قانون اساسي را به طور كامل پوشش ندادند و توفيقشان در خصوصي‌سازي ۶۵ درصد بود و ۳۵ درصد باقي شركت‌ها همچنان در دست دولت باقي مانده است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي چندي پيش از مشكل واگذاري در بخش پتروشيمي گفت و توضيح داد: برخي مقاومت‌ها سبب شده است پتروشيمي‌ها دقيقه ۹۰ از سبد خصوصي‌سازي خارج شود.
عملكرد تراكمي در صنعت پتروشيمي كشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ نشان از واگذاري ۶۵ شركت به ارزش ۳۹۷ هزار و ۱۷۵ ميليارد ريال دارد. در حال حاضر سه مجموعه شامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، شركت پژوهش‌ و فناوري و طرح پتروشيمي دماوند با ۱۰۰ درصد مالكيت در شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده‌اند.

تاكنون حدود ۷۹ درصد از سهام هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس شامل ۷ شركت توليدي، دو شركت تامين كننده يوتيليتي و ۸ شركت خدماتي و سرمايه‌گذاري با ظرفيت كل ۲۴٫۵ ميليون تن يعني ۴۱ درصد از كل ظرفيت نصب شده صنعت پتروشيمي به بخش غيردولتي واگذار شده است و ۲۰٫۸ درصد آن تحت مالكيت شركت ملي صنايع پتروشيمي است.

علاوه بر طرح پتروشيمي دماوند شركت ملي صنايع پتروشيمي در ۶ طرح ديگر با درصد ماليكت كمتر از ۲۰ درصد مشاركت دارد.


?زمان دریافت خبر : چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
✨منبع: entekhabCopyright 2016. All rights reserved.