به وب سایت شیمیایی کیمیا تهران اسید خوش آمدید

تلفن : 36303710-021

ایمیل : info@tehranacid.ir

ساعت کاری : 17:00-8:00

سبد خرید

سبد خرید

    محصول قیمت تعداد مجموع
× اسید سولفوریک 98 درصد اسید سولفوریک | 10 کابرد اصلی اسید سولفوریک در صنعت 40,000 تومان
40,000 تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء 40,000 تومان
حمل و نقل

حمل و نقل به تهران.

تغییر آدرس
مجموع 60,000 تومان