قیمت فروش بومه سنج – کیمیا تهران اسید

بومه سنج

• بومه سنج چیست: بومه آزمایشگاهی وسیله‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری وزن مخصوص یا چگالی نسبی مایعات استفاده می‌شود. که نسبت چگالی مایع به چگالی آب هست. یک بومه آزمایشگاهی معمولاً از شیشه ساخته شده است و شامل یک ساقه ی استوانه ای و یک حباب پر شده با جیوه یا گلوله ی سربی برای قائم نگه داشتن آن است.مایعی که میخواهد آزمایش شود داخل یک محفظه ی بلند ریخته شده است، اغلب ی... ادامه مطلب


قیمت فروش کاغذ ph – کیمیا تهران اسید

ph paper

نام های مترادف کاغذ PH: کاغذ صافی ، کاغذ تورنوسل ، کاغذ لیتموس، کاغذ ph متر، کاغذ پی اچ نام شیمیایی : کاغذ ph سنج. گرید محصول : کاغذ ph آزمایشگاهی. انواع : ۱٫ کاغذ لیتموس آبی ۲٫ کاغذ لیتموس قرمز.   •  کاغذ Ph چیست: یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه می باشد، این کاغذ برای اندازه گیری درجه اسیدی یا بازی بودن محلول ها و مایعات به کار می رود. Ph یک محلول... ادامه مطلبCopyright 2016. All rights reserved.