قیمت فروش پارافین – کیمیا تهران اسید

پارافین جامد کیمیا تهران اسید

نام های مترادف پارافین : پارافین وکس ، پارافین واکس ، paraffin • فرمول شیمیایی: CH2n+2 • خلوص : ۳٫۵ درصد • شکل ظاهری : سفید شیری • دمای ذوب: ۶۰-۵۸ • درصد روغن : ۵-۳% • چسبندگی (ویسکوزیته) : ۵/۶ CST • جرم حجمی (دانسیته) : ۷۷/۰-۷۶/۰ gr/cm3 • نقطه انجماد پارافین : ۵۵-۵۰ درجه سانتیگراد • انواع : پارافین جامد ، پارافین مایع پارافین مایع با گرید های مختلف : نقطه جوش :C 175ْ... ادامه مطلبCopyright 2016. All rights reserved.