دیسکلر مایع (قیمت فروش رسوب زدا)

دیسکلر بدون بو

دیسکلر یا رسوب بر یا رسوب زدا چیست ؟ نام های مترادف دیسکلر : رسوب بر . دیسکلر بی بدون بو . رسوب زدا . اسید دیسکلر. دیسکلر مایع • خلوص : ۳۳% و ۳۷% و ۶۰ % • شکل ظاهری : مایع بی رنگ بی بو • گرید: صنعتی • برند: ایرانی – خارجی – بدون بو • دیسکلر چیست : رسوب زدا يا دیسکلر(Descaler) به محلول شیمیایی گفته مي شود که برای رسوب زدایی انواع سطوح موجود در تاسیسات سرمایشی و... ادامه مطلب


اسید کرومیک ترک (قیمت فروش کرومیک اسید)

اسید کرومیک

اسید کرومیک یا کرومیک اسید چیست ؟ نام های مترادف اسید کرومیک : دی کرومات پتاسیم، کرومیک اسید ، chromic acid ، Tetraoxochromic acid. • فرمول شیمیایی: H2CrO4. • چگالی : ۱٫۲۰۱ g cm-3 • خلوص : ۹۹%. • رنگ : قرمز • نقطه ذوب :  ‎۱۹۷ °C, 470 K, 387 °F • نقطه جوش : ‎۲۵۰ °C, 523 K, 482 °F (decomposes) • شکل ظاهری : بلورهای قرمز • حلالیت در آب : قابل حل شدن و اختلال. • گرید: صنع... ادامه مطلب


متا بی سولفیت سدیم (قیمت فروش سدیم متا بی سولفیت)

متا بی سولفیت سدیم چیست ؟ نام های مترادف متابی سولفیت سدیم: متا بی سولفیت سدیم ، Sodium Metabisulfite سدیم دی سولفیت (disodium) ، سدیم متابی سولفایت ، sodium pyrosulphite ، سدیم پیروسولفایت • فرمول شیمیایی: Na2S2O5 • جرم مولی:  ۱۹۰٫۱۰۷ g/mol • خلوص :  %۹۷٫۵ • شکل ظاهری : پودر سفید رنگ • گرید: سدیم متابی سولفایت صنعتی و سدیم متابی سولفایت خوراکی • چگالی:  ۱٫۴۸ g/cm3 • متابی سولفی... ادامه مطلب


اسید فرمیک (قیمت فروش فرمیک اسید)

اسید فرمیک-کیمیا تهران اسید

اسید فرمیک یا جوهر مورچه چیست ؟ نام های مترادف اسید فرمیک: فرمیک اسید، متانوئیک اسید، هیدروژن کربوکسیلیک اسید، فرمیلیک اسید، فورمیک اسید ، formic acid ، جوهر مورچه. • فرمول شیمیایی:  CH2O2 • جرم مولی:  ۴۶٫۰۳ • خلوص : ۸۵% • شکل ظاهری : بی رنگ ، سمی، خورنده • دمای ذوب:  ۸٫۴° • دمای جوش: ۱۰۰٫۸° • گرید: صنعتی و آزمایشگاهی • برند: چینی اسید فرمیک • اسید فرمیک چیست: اسید فرمیک ... ادامه مطلب


اسید فسفریک خوراکی و صنعتی (قیمت فروش اسید فسفریک)

اسید فسفریک چیست ؟ نام های مترادف اسید فسفریک: اورتو فسفریک اسید ، اسید فسفریک، محلول اسید فسفریک، Acido Fosforico • فرمول شیمیایی: H3PO4 • جرم مولی: ۹۸٫۰۰ g/mol • خلوص : ۸۵% و ۵۴% • شکل ظاهری : مایعی بیرنگ، شفاف بى بو دارای طعم تند • حلالیت در آب: محلول در آب • دمای ذوب:  ۴۲٫۳۵ °C (anhydrous) ۲۹٫۳۲ °C (hemihydrate) • نقطه جوش: ‎۱۵۸ °C (decomp) • گرید: صنعتی و خوراکی ا... ادامه مطلب


کتراک, قیمت فروش کتراک Katrak

کتراک-کیمیاتهران اسید

کتراک چیست ؟ نام های مترادف کتراک : ماده منبسط شونده غیر انفجاری کتراک  تخریب کننده سنگ تخریب کننده بتن تخریب بتون تخریب ساروج ضد بتن مشخصات کتراک : • شکل ظاهری : پودر سفید رنگ. • حلالیت در آب: قابل حل در آب. • گرید: صنعتی. • کتراک چیست :  کتراک ماده ای غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد. کتراک به گونه ا... ادامه مطلب


اسید فلوئوریدریک (قیمت فروش اسید فلوریدریک)

اسید فلوئوریدریک کیمیا تهران اسید

اسید فلوریدریک یا اسید فلوئوریدریک چیست ؟ نام های مترادف اسید فلوریدریک : اسید فلوریدریک، اسید فلوریک ، اسید فلوئیدریک ،هیدروفلوئوریک اسید. • فرمول شیمیایی : HF • خلوص : ۷۰% • شکل ظاهری : مایع بی رنگ. • حلالیت در آب: محلول در آب. • نقطه اشتعال: غیر قابل آتش گرفتن. • گرید: صنعتی و آزمایشگاهی. • برند های موجود : چینی. • اسید فلوئوریدریک چیست: هیدروفلوئوریک اسید محلول هیدروژن فلوئ... ادامه مطلب


اسید استیک خوراکی (قیمت فروش استیک اسید)

اسید استیک -کیمیا تهران اسید

اسید استیک یا جوهر انگور چیست ؟ نام های مترادف اسید استیک : استیک اسید ، جوهر انگور ، اتیلیک اسید ، هیدروژن استات ، متانوکربوکسیلیک ، اسید اتانوئیک ، سرکه ، جوهر سرکه. • فرمول شیمیایی: C2H4O2. • خلوص: ۹۹ %. • جرم مولی : ۶۰٫۰۵ g mol−۱٫ • شکل ظاهری : مایع بی رنگ. • دمای ذوب : ۱۶٫۵ درجه سلسیوس. • نقطه اشتعال : ۴۳ C ͦ. • حلالیت در آب : قابل حل به هر نسبت. • گرید: صنعتی و آزم... ادامه مطلب


اسید سولفونیک (قیمت فروش سولفونیک اسید)

اسید سولفونیک - کیمیا تهران اسید

اسید سولفونیک چیست ؟ نام های مترادف اسید سولفونیک: سولفانيليک اسيد ، پي آمينو بنزن سولفونيک اسيد ، پي آمينو فنيل سولفونيک اسيد ، آمينو بنزن سولفونيک اسيد ، آنيلين پي سولفونيک اسيد ، آنيلين سولفونيک اسيد • فرمول شیمیایی: HSO3R • خلوص: ۹۹% • شکل ظاهری : پودر خاکستری کم رنگ • حلالیت در آب : محلول در آب. • گرید: صنعتی و آزمایشگاهی. • برند: الف: پاکسان. ب: بهداشت. • اسید سو... ادامه مطلب


اسید سولفوریک غلیظ (قیمت فروش اسید سولفوریک)

اسید سولفوریک کیمیا تهران اسید

اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد چیست ؟ نام های مترادف اسید سولفوریک : جوهر گوگرد ، سولفوریک اسید ، سولفات هیدروژن. • فرمول شیمیایی: H2SO4. • خلوص:  ۹۸% – ۵۰% – ۳۵%. • جرم مولی : ۹۸/۰۷۸ g/mol . • شکل ظاهری : مایع شفاف ، بی رنگ و بی بو. • دمای ذوب : ۱۰ ͦC. • دمای جوش : ۲۹۰ ͦC. • دمای انجماد : ۱۰٫۵ ͦC. • دانسیته : ۱٫۸ gr/cm3 . • حلالیت در آب : نامحلول. • گرید: صنعتی... ادامه مطلبCopyright 2016. All rights reserved.