کتراک, قیمت فروش کتراک Katrak

کتراک-کیمیاتهران اسید

کتراک چیست ؟ نام های مترادف کتراک : ماده منبسط شونده غیر انفجاری کتراک  تخریب کننده سنگ تخریب کننده بتن تخریب بتون تخریب ساروج ضد بتن مشخصات کتراک : • شکل ظاهری : پودر سفید رنگ. • حلالیت در آب: قابل حل در آب. • گرید: صنعتی. • کتراک چیست :  کتراک ماده ای غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد. کتراک به گونه ا... ادامه مطلبCopyright 2016. All rights reserved.