کاربرد اسید نیتریک در خالص سازی طلا

قبل از این تا حدودي به كاربردهاي اسيد نيتريك اشاره شد. در اينجا به طور كامل کاربرد هاي اسيد نيتريك شرح داده مي‌شود.

همچنين از اسيد نيتريك مي‌توان در بازيافت پلاتين استفاده كرد.

در صنايع پلاستيك ‌سازي و نظامي هم از اسيد نيتريك استفاده مي‌شود.

اسيد نيتريك براي خالص‌سازي فلزاتي چون طلا و پلاتين استفاده مي‌شود.

نقش اسید نیتریک در استخراج طلا

به منظور حل كردن فلزات نا محلولی مثل نقره به كار مي‌رود كه با تشكيل نيترات نقره مي‌توان از آن در عكاسي استفاده كرد.

 از آنجا كه تمامي نيترات‌ هاي فلزات محلول هستند مي‌توان به اين وسيله، اورانيوم را به صورت خالص تهيه كرد كه در نيروگاه هاي اتمي كاربرد دارد.

يكي ديگر از كاربرد هاي اسيد نيتريك براي توليد كود های ازته است.

در مجتمع پتروشيمي شيراز بيشتر اسيد توليدي، براي توليد نيترات آمونيم كه نوعي كود شيميايي است در واحد نيترات آمونيم كه در مجاورت واحد اسيد نيتريك است مصرف مي‌شود.

از ديگر موارد استفاده اسيد نيتريك مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

  • توليد استر (در اثر واكنش با الكل ها)
  • توليد مواد منفجره (در اثر واكنش با هيدروكربن ها)
  • براي توليد نمك (در اثر واكنش با بازها)
  • به عنوان يك عامل اكسيد كننده از آن استفاده مي‌كنند.
فهرست