اسید شویی دیگ بخار

زمانی که رسوبات و آلاینده های ایجاد شده توسط روش های معمول شستشو و دوده زدایی دیگ بخار برطرف نمی شود باید دیگ بخار یا بویلرها اسیدشویی شوند.

برای تمیز کردن سطوح حرارتی، نظیر سوپرهیترها، ری هیترها، اکونومایزر، در زمان بهره برداری از دیگ های بخار آنها را به صورت روتین شستشو می کنند. این عمل توسط سوت بلورها انجام می گیرد و کندن رسوبات و دودها با پاشش آب داغ و تحت فشار، هنگامی که دیگ بخار تحت بار است، انجام می شود.

پاشش آب که نسبت به سطوح حرارتی سرد است، موجب ایجاد تنش های حرارتی می شود و همین امر باعث جدا شدن رسوبات از روی قسمت های مختلف دیگ بخار می شود.

اسیدشویی و شستشوی دیگ بخار (اسید شویی بویلر)

با وجود تمیزکردن و شستشوی مرتب سطوح حرارتی، باز رسوبات اکثر قسمت های دیگ بخار را فرا می گیرد که دو روش عمده برای تمیز کردن آن وجود دارد :

  1. تمیز کردن مکانیکی که با ضربه چکش و توسط کارگران صورت می گیرد.
  2. شستشوی شیمیایی رسوبات خارجی لوله ها یا رسوبات داخلی لوله ها.
فهرست