کود

احتمالا همه شما اسم کود را شنیده اید و تقریبا می دانید که کود چیست و به چه دردی می خورد. اما در اینجا توضیح کامل آن را در اختیار شما قرار داده ایم :

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالابردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم‌ی محصول شود، کود گفته می‌شود. این کود ها به نوع و انواع بسیاری شناخته می  شوند و در هر جایی کود مخصوص خود وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

کود کشاورزی

کود کشاورزی  ماده ی طبیعی یا سنتزی گفته می شود که به خاک یا بافت گیاه اضافه می شود تا یک یا چند ماده ی غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه را فراهم کند. این مواد می توانند از منبع طبیعی باشند که به اینها کود های ارگانیک ، آلی یا طبیعی گفته می شود و می تواند به صورت صنعتی تهیه شود که به این نوع کود ، کود کشاورزی یا معدنی گفته می شود.

کود های کشاورزی رشد گیاهان را افزایش می دهند که این هدف از دو راه محقق می شود. یکی راه مرسوم است که اضافه کردن مواد غذایی مفید به خاک یا گیاه است و راه دیگر اضافه کردن برخی کود هاست که کارایی خاک را به وسیله ی نگهداری آب و هوادهی افزایش می دهند.

ترکیبات کود های کشاورزی به گونه ای است که عناصر مغذی گیاه را فراهم کند.

کود صنعتی

کود صنعتی نیز نوع دیگری از قبیل کود هاست که برای بهتر شدن خاک و حاصل خیز کردن خاک به کار می رود و به گیاهان در خاک تغذیه کافی می رساند تا آن ها بهتر و راحت تر رشد کنند.

کود شیمیایی

برخی از این نوع کودها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم مصرف گیاه می باشند. به کودهایی که مجموع عناصر هر دو گروه را داشته باشند اصطلاحا کود کامل گفته می شود. گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کودهای فوق نیازمند خواهند بود. ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کود شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد.

انواع کود شیمیایی

کود ازت

ازت بصورت های نیترات، یون آمونیوم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیوم 33درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشند. چون دارای بار منفی است جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است. اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیدهای خاک می گردد. اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی بشمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. اوره نیترات آمونیوم را می توان قبل از کاشت محصول و یا بصورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد نمود به خاک داد. سولفات آمونیوم علاوه بر ازت دارای 24 درصد گوگرد است. هیدرات آمونیوم را که از حل شدن آمونیاک در آب بدست می آید قبل از کاشت بوسیله سرنگ های مخصوص در زیر لایه ای از خاک قرار می دهند. نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. این کودها غالبا در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

کود ازت

کود ازت

کود پتاسیم

کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد کلرور پتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کلرور پتاسیم دارای مقدار زیادی می باشد با این حال مصرف کلرور پتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست. زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید با این که مقدار کمی کلر برای محصولاتنی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب آب دار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44% اکسید پتاسیم است. اما کودی گران قیمت می باشد. سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود. اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم بشمار نمی رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. خاک هایی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و ایلیت دارند پتاسیم را تثبیت می کنند. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک محسوب می شود در صورتی که شدت تثبیت زیاد است می بایست پتاسیم را بصورت نواری و قبل از کاشت در خاک قرار داد.

کود فسفر

غالبا درصد فسفر کودهای شیمیایی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر می کنند. اسید فسفریک که از تجزیه موادآلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما بصورت کود شیمیایی مصرف نمی شود. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود. بوسیله کلسیم در خاک های قلیایی و بوسیله آهن و آلومینیوم در خاک های اسیدی تثبیت می گردد. معمولا تا کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان های فوق الذکر با روش کود دهی، بافت و ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است می بایست کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و انها را مستقیم در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان محلول فسفر در 6 ph 6/5 مشاهده می شود. بنابراین رساندن ph خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد. تغییر ph خاک در خاک های اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاک های قلیایی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند در نقصان ph خاک مفید باشد. میزان محلول بودن کودهای فسفره نیز متغیر است.

کود فسفر

کود فسفر

کود کلسیم و منیزیم

کلسیم و منیزیم کمتر به عنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاک ها دیده نمی شود. خاک های نواحی مرطوب اسیدی بوده و برای اصلاح آنها از کلسیم و منیزیم استفاده می شود. در خاک های اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات کلسیم برای اصلاح خاک های اسیدی مصرف می شود. در نتیجه کمبود احتمالی کلسم و منیزیم نیز مرتفع می گردد. در صورتی که تغییر ph خاک های اسیدی مورد نظر نباشد و صرفا تامین کلسیم مورد نیاز گیاه هدف باشد می توان از کودهای فسفره حاوی کلسیم استفاده نمود. برای رفع کمبود منیزیم از سولفات منیزیم و یا سولفات مضاعف منیزیم و پتاسیم استفاده می شود.

کود گوگرد

کمبود گوگرد  در خاک هایی که به شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده می شود.در این صورت می بایست گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. مقدار گوگرد کودها را بصورت درصد عنصر گوگرد ذکر می کنند انتخاب نوع کود گوگرد دار به ph خاک بستگی دارد. در خاک های اسیدی می توان از سولفات کلسیم یا جیپس به عنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای 18 درصد گوگرد و 22 درصد کلسیم است.جیپس علاوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایشph خاک نیز می گردد. از پودر گوگرد نیز می توان به عنوان کود گوگرد استفاده کرد. عنصر گوگرد در اثر فعالیت باکتری های اکسید کننده بصورت اسید سولفوریک سرانجام سولفات ها در می آید. هرچه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن در اصلاح خاک های قلیایی استفاده می شود. اکسیده شدن گوگرد در حرارت و رطوبت مناسب حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد. بعضی از کودهای گوگرد را در آب آبیاری حل و به خاک اضافه می کنند.

کود گوگرد

کود گوگرد

کود مخلوط

عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرفمی گردند. گاهی کودهای تجارتی را بصورت مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معمولا پایین است و قسمت اعظم حجم را مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهند. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت، اکسید فسفر و اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند.

کودهای شیمیایی موجب تقویت رشد گیاه می شوند و از طریق فرایندهای شیمیایی این کودها تولید می گردند. کودهای شیمیایی در مقایسه با کودهای آلی حجم کمتری دارند. انواع زیادی کودهای شیمیایی وجود دارند که به شکل های پودری، گرانوله، مایع و گاز تولید می شوند.

فهرست