ساخت اسیدسیتریک در خانه چگونه است؟

از کاربردهای رایج اسید سیتریک میتوان به این مهم اشاره کرد این ماده شیمیایی به میوه ها و آب نبات ها طعم ترشی میدهد.از مصارف مهم دیگر اسید سیتریک نیز میتوان به خاصیت تمیزکنندگی و ضدفونی کنندگی آن اشاره کرد.اگر قصد ساخت اسید سیتریک در خانه را دارید در این مقاله با کیمیا تهران اسید همراه باشید.

ساخت اسید سیتریک در خانه

مواد لازم و وسایل لازم جهت تهیه اسید سیتریک چیست؟

ساخت اسید سیتریک در خانهچگونه ممکن است؟

  1. 2 سی سی آب لیموترش را درون یک بشر یا لیوان مدرج ریخته و pH آن را چک کنید.برای بدست آوردن اسید سیتریک ، انتخاب لیمو ترش بهترین گزینه است زیرا میزان این ماده شیمیایی در اسیدسیتریک بالاست. pH آبلیمو باید در حدود 2 تا 3 باشد.
  2. هیدروکسید سدیم اسیدیته آب لیمو را خنثی میکند.یک قطره چکان پر هیدروکسید سدیم را اضافه کنید و مقدار اسیدیته آن را با نوارهای pH اندازه گیری کنید.
  3. 5 گرم کلرید کلسیم را با آب مقطر مخلوط کنید .
  4. محلول آبلیمو (داری درصدی آبلیمو) و محلول کلرید کلسیم را باهم مخلوط کرده و آن را به جوش بیاورید. مدتی آرام آن را هم بزنید.
  5. محلول را از صافی رد کنید تا سیترات کلسیم محلول جدا شود.و آن را به صورت جداگانه نگهداری کنید.
  6. با مخلوط کردن سیترات کلسیم با اسید سیتریک یک محلول سفید خالص به دست می آید.
  7. محلول سفید بدست آمده را به کمک آب فیلتر کنید و اسید سیتریک بدست آمده را در لیوان بریزید.
  8. اسیدسیتریک بدست آمده را با آب مقطر رقیق کنید.
  9. فرآیند کدر شدن محلول اسید سیتریک و رساندن آن به حجم 70 میلی لیتر را از طریق قرار دادن محلول روی حرارت متوسط برای تبخیر را انجام دهید.
  10. محلول اسید سیتریک را از صافی گذرانده و اجازه دهید سرد شود تا فرم غلیظتری از این ماده شیمیایی بدست آید.

چنانچه قصد خرید اسید سیتریک به صورت آماده را دارید میتوانید به کیمیا تهران اسید به عنوان بزرگترین تولیدکننده اسیدسیتریک اطمینان کنید.

فهرست