ایمنی هیپوفسفیت سدیم

خطرات :

1.حریق : تولید گازهای سمی فسفین یا اکسیدهای فسفر در موقع حریق.

2.تماس تنفسی : از تنفس و استنشاق آن بپرهیزید.

3.تماس پوستی : از تماس پوستی با آن خودداری کنید.

پیشگیری :

1.حریق : از لباس مناسب ، وسایل تنفس و محافظ صورت استفاده کنید.

2.تماس شغلی : عینک ایمنی ، دستکش ، ماسک تنفس ، دوش و چشم شور و هود لازم است.

3.تماس تنفسی : از استنشاق آن بپرهیزید.

4.تماس پوستی : از تماس آن با پوست و لباس جلوگیری کنید.

5.تماس چشمی : از تماس آن با چشم ها جلوگیری کنید.

کمک های اولیه :

1.حریق : اسپری آب ، CO2 ، پودرهای شیمیایی خشک یا فوم مناسب.

2.تماس شغلی : لباس های آلوده را قبل از استفاده مجدد بشویید. پس از کار دست ها را بشویید.

3.تماس تنفسی : انتقال مصدوم به هوای آزاد – در صورت بروز مشکل تنفس از اکسیژن استفاده نمایید.

4.تماس پوستی : شستن پوست آلوده با صابون و آب فراوان.

5.تماس چشمی : شستشو با آب فراوان به مدت 15 دقیقه.

انبارش : در ظروف کاملا سربسته و در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

فهرست