طــــلا فلزی گرانبها

 طلا یا زر نشان شیمیاییAu نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل پذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا و آب نمی زند و تیره نمی شود. طلا یا زر نشان شیمیاییAu نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل پذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا و آب نمی زند و تیره نمی شود.

از نظر شیمیایی، طلا فلزی واسطه است که در گروه 11 جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنش ترین عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است. پس می توان این فلز را به صورت خالص در طبیعت به صورت دانه ای یا تکه ای در میان سنگ ها، کانی های بلوری شده و مواد ته نشینی آبرفتی پیدا کرد. همچنین در میان کانی ها به صورت ترکیبی با دیگر عنصرها بویژه تلوریم دیده شده اما فراوان نیست. نماد شیمیایی این عنصر، Au از نام لاتین آن aurum به معنی درخشش سپیده دم گرفته شده است.

طــــلا فلزی گرانبها

طــــلا فلزی گرانبها

دلیل گرانی طلا 

ارزش طلا به دلیل کمیابی آن، کاربرد پذیری آسان، تصفیه راحت، مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی، رنگ متمایز، واکنش ناپذیری با دیگر عناصر است ویژگی هایی که در کمتر فلز دیگری دیده می شود.

طلا از آغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی گران بها و محبوب بوده است که برای ضرب سکه، ساخت جواهرات و کاربردهای هنری استفاده می شده است. در گذشته سیاست مالی بسیاری از کشورها بر پایه استاندارد طلا استوار بود یعنی پول هر کشوری معادل مقدار مشخصی از طلا بود.

استاندارد طلا از آغاز جنگ جهانی اول در بیشتر کشورهای اروپایی و پس ازآن به تدریج در کشورهای دیگر کنار گذاشته شد و سیاست پول بی پشتوانه جایگزین آن شد.

طلا علاوه بر کاربرد سرمایه ای و استفاده د رجواهرات کاربردهای گوناگون دیگری در دندان پزشکی، تولید شیشه های رنگی و صنایع الکترونیک دارد و با توجه به رسانایی الکتریکی بالا در سیم کشی الکتریکی کاربرد دارد.

دلیل گرانی طلا

دلیل گرانی طلا

تاریخچه طـــلا 

براساس برآوردها در طول تاریخ بشر تا سال2012 درمجموع 174 هزار تن طلا استخراج شده است. معادل 6/5 میلیارد اونس تروا و از نظر حجمی معادل 9261 متر مکعب که بر اساس برآوردها 50 درصد آن به صورت جواهرات 40 درصد به صورت شمش ها و سکه های سرمایه گذاری در ذخایر طلای رسمی بانک های مرکزی و صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه های شخصی و حدود 10 درصد در بخش صنعت نگهداری می شود.

تولید جهانی طلا در سال 2011 حدود 2700 تن بود که نسبت به 2260 تن سال 2008 افزایش داشته است. از دهه 1880 تاکنون بخش بزرگی از تولید طلای دنیا در آفریقای جنوبی انجام شده است. در حدود نیمی از کل طلایی که تاکنون استخراج شده از آفریقای جنوبی در تولید طلا در سال های اخیر به شدت کاهش یافته به طوری که چین در سال2007 با 276 تن بزرگترین تولید کننده طلا شد.

تاریخچه طـــلا

تاریخچه طـــلا

بزرگترین وارد کننده طلا 

هند بزرگ ترین وارد کننده طلا در دهه های اخیر بوده است  که به دلیل تقاضای بالای جواهرات طلا در این کشور است. برآورد می شود که 18 هزار تن طلا در خانه های هندی ها نگهداری می شود.

هرچند در سال2013 تقاضای طلا در چین از هند پیشی گرفت. واحد اندازه گیری طلا در بازار جهانی اونس تروا معادل 31.1گرم است. قیمت طلا در آوریل 2013 معادل 1300 دلار برای هر انس بوده که معادل حدود 41.800 دلار برای هر کیلوگرم است.

طلا در برابر اسیدها پایدار است اما در تیزاب سلطانی حل می شود دلیل برگزیدن نام تیزاب سلطانی برای توانایی حل کردن طلا است.

افزودن بر این طلا در محلول های آلکالینی سیانور که در معدن کاری کاربرد دارد، و در جیوه با ساخت آلیاژ ملغمه هم حل می شود. نیتریک اسیــد که توان حل کردن نقره و فلزهای پایه را دارد در برابر طلا ناتوان است.

این ویژگی نیتریک اسید در آزمون اسید برای شناسایی و تایید طلا به کار می آید.

طلا معمولا به صورت آلیاژ همراه با فلزات دیگر استفاده می شود. مس رایج ترین فلز برای ساخت آلیاژ طلاست و گاهی از فلزات دیگری مثل نقره، نیکل، پالادیم هم استفاده می شود. درصد طلای موجود در هر مصنوع فلزی به عنوان عیار طلا نامیده می شود که معمولا از واحد24 یا واحد1000 بیان می شود. مثلا طلا 18 عیار حاوی 75 درصد طلاست و طلای 900 شامل 90 درصد طلاست.

ویژگی های طـــلا

ویژگی های طـــلا

ویژگی های طـــلا 

طلا شکل پذیرترین ماده است. یک گرم از این عنصر را می توان آن قدر چکش زد تا به اندازه یک ورق با مساحت یک متر مربع پهن شود یا یک اونس را به اندازه 300 پا پهن کرد. برگه طلا می تواند آن قدر نازک شود تا در پایان شفاف شود در این صورت نور گذرا از آن به رنگ آبی مایل به سبز خواهد بود چون طلا به شدت نور زرد و قرمز را باز می تاباند.

چنین ورقه های نیمه شفافی به خوبی پرتوهای فروسرخ را باز می تاباند، این ویژگی در پوشش های محافظ در برابر پرتوهای فروسرخ یا پرتوهای گرمایی مانند لباس های محافظ در برابر گرما در برابر خورشید مانند لباس فضانوردان بکار می آید.

طلا می تواند با بسیاری از فلزها آلیاژ شود. این آلیاژها در بدست آوردن سختی و نریمی های گوناگون، دمای ذوب مناسب، پدید آوردن رنگ دلخواه و دیگر کاربردهای فلز شناسی مورد نیازند.

طلا رسانای خوب گرما و جریان برق است، از نظر شیمیایی رطوبت هوا و واکنشگرهای ناب خورنده بر آن بی اثرند. به همین دلیل در ساخت سکه و گوهر سازی بسیار مناسب است و البته می توانند پوشش مناسب برای دیگر فلزهای واکنش پذیر باشد. دارای میل ترکیبی بسیار پایینی است و در برابر بیشتر اسید و بازها ایستادگی می کند. می توان گفت طلا عنصری حل نشدنی است هرچند که در تیزاب سلطانی می توان آن را حل کرد.

اکسیدهای معمول عبارتند از طلای یک وسه بار مثبت، یون های طلا در محلول به آسانی کاهیده می شوند د رصورت افزودن هر فلز دیگری در نقش عامل کاهش، می بینیم که فلز افزوده اکسید و حل می شود در مقابل فلز جامد طلا در ظرف ته نشین می شود.

طلای پالوده با کیفیت، بی بو، بی مزه و پایدار در برابر خوردگی است. طلا چگالی بالایی دارد، یک متر مکعب از آن 19.300 کیلو گرم وزن دارد. هنگامی که بیشتر فلزهای پالوده به رنگ خاکستری، نقره ای یا سفیداند، طلا به رنگ زرد است.

این رنگ نشان می دهد که چقدر الکترون های تراز پیوند آزادند و در شمار انبوه به این سو و آن سو می روند. هنگامی که بیشتر فلز های پالوده به رنگ خاکستری، نقره ای یا سفید اند، طلا به رنگ زرد است. این رنگ نشان می دهد که چقدر الکترون های تراز پیوند آزادند و در شمار انبوه به این سو و آن سو می روند. بسامد این جابجایی ها در بیشتر فلزها در اندازه بازه فرابنفش است اما برا یطلا در بازه نور دیدنی می افتد.

این به دلیل اثرهای نسبیتی- کوانتومی در ابر الکترونی پیرامون اتم طلا است.

آلیاژهای رنگی طلا مانند طلای قرمز را می توان با افزودن اندکی مس و نقره بدست آورد. آلیاژهای دیگر طلا مانند نیکل و پالادیم هم در گوهر سازی تجاری مهم اند چون با کمک آن ها به آلیاژ طلای سفید دست می یابیم. افزودنی های دیگر مانند منگنز، آلومینیوم، آهن، ایندیم و…… می توانند رنگ های دیگری از طلا بدست آورند که چندان معمول نیست و کاربردهای دیگری دارد.

آنچه از طلا می دانیم اینکه مهم ترین فلز گرانبهای جهان می باشد، این فلز از نظر اهمیت بازرگانی و اقتصادی از بالاترین درجه امتیاز برخوردار می باشد. رنگ طلای خالص زرد سیر است. بزرگ ترین قطعه طلای طبیعی که تاکنون استخراج گردیده و به ثبت رسیده است 95/6 کیلوگرم است. علامت اختصاری طلا در جدول تناوبی عناصرAU، وزن مخصوص 19/3 گرم بر سانتی متر مکعب و دارای وزن اتمی 196/967 و عدد اتمی آن 79 می باشد. درجه ذوب آن 1064/76 درجه سیلسیوس، نقطه جوش آن2700 درجه سیلسیوس است.

طلای خالص آنقدر نرم است که حتی با ناخن روی آن را می توان خط انداخت.

سختی آن 2-3/5 در مقیاس 10 قسمتی موس است و زمانی که مذاب آن بجوش آید، دود زرد و یبز رنگی از آن متصاعد می گردد و در مجاورت هوا و عامل جوی دیگر تیره و کدر نمی شود، زیرا با اکسیژن میل ترکیبی ندارد.

در مقایسه با فلزات دیگر خاصیت ورقه و مفتول شدن بیشتری دارد و دارای خاصیت کششی بالایی است، خاصیت چکش خواری زیادی دارد. در مقابل محلول های قلیایی بسیار قوی و پایدار است. درمحلول سیانور سدیم و سیانور پتاسیم حل می گردد.

استحکام کشش طلا 12 کیلوگرم بر میلیمتر مربع است. هرگز در مقابل حرارت تغییر رنگ نمی دهد و سیاه نمی شودو سنگهای معدنی طلا به نام های کالاوریت و سپیلوانیت در طبیعت یافت می گردد. سطح شکسته آن، تیزو دندانه دار می شود. بهترین حلال برای طلا تیزاب سلطانی است که مخلوتی از اسید نیتریک و اسید کلریدریک می باشد که جهت محک زند طلا بکار می روند.  

1- امروزه دانشمندان یافته اند که قدمت کشف فلز طلا توسط انسان ها، به حدود 4 هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. این تاریخ از عصر حجر هم دور تر است.

2- از فلز طلا برای ساختن دندان های مصنوعی در قرن هفتم، در کشور فرانسه استفاده می شد.

همچنین تا ابتدای قرتن شانزدهم استفاده از طلا برای پر کردن داندان رواج داشت.

3- در منطقه ای به نام آزتک واقع در جنوب کشور مکزیک طلا را با نامی متفاوت می خوانند. مردمان این منطقه برای این فلز گرانبها نام تئوکیوت لت را انتخاب کرده اند که این عبارت به عمر بسیار زیاد کشف این فلز اشاره دارد.

4- طلا دارای خاصیت چکش خوری و کشش می باشد از این رو هر انس از این فلز را می توان به 5 میلیون قطعه یک اینچی و یا حدود 820 متر ورقه طلا با قطر 5 میکرون تبدیل کرد.

5- طلا دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد از این رو می توان آن را بارها ذوب کرد و مجددا ساخت، و عبارت طلا قیمت خود را دارد نیز از گذشته بر این موضوع دلالت می کند. 85 درصد از طلاهایی که هم اکنون د رحال استفاده می باشند، در گذشته های بسیار دور استخراج شده است.

6- دیوارهای بیرونی فضا پیما آپلو توسط ورقه های طلا پوشیده شده اند تا فضا نوردان را از تشعشعات اتمی حفظ کند. همچنین در کلاه فضا نوردان از یک ورقه نازک طلا جهت حفاظت از چشمان آنها استفاده شده است.

7- معادن استخراج طلا یکی از مواردی است که به محیط زیست آسیب های شدیدی وارد می کند. این معادن مواد شیمیایی مضر و گازهای خطرناکی نظیر نیتروژن و اکسید سولفور را در هوا آزاد می کنند.

8- در بین کشورهای جهان، هند در استفاده از این فلز گرانبها مقام اول را دارد. حدود 20 درصد از طلاهای موجود در دنیا، در لباس های ساری بکار رفته است. همچنین کشور ایالات متحده آمریکا در ذخیره کردن این فلز گرانبها مقام اول را دارا می باشد.

9- بیشترین مقدار طلا موجود بر روی زمین در دل اقیانوس ها مدفون می باشد. بنا به گزارشات حدود یک میلیون تن طلا هم اکنون در زیر بستر دریا قرار دارد که متاسفانه تاکنون راه کاری برای استخراج آن مطرح نشده است.

10- بر اساس آخرین یافته های سفینه نیر در سال 1999 مقدار زیادی طلا در سیارات دیگر کشف شده است. مقدار طلا موجود در سیاره ای به نام اروس بیشتر از میزان طلایی است که تا به حال بر روی زمین کشف شده است اما تاکنون زاه کاری برای استخراج این طلا یافت نشده است.

با گفتن کلمه طلا، اصولا چیزی که به ذهنمان می رسد، طلای زرد براق است.

طلا به علت آنکه فلزی نرم و چکش خور است، باید با فلزات دیگری آمیخته شود تا استحکام لازم را پیدا کند. به غیر از طلای 24 عیار، مابقی، آلیاژ طلا نامیده می شوند. مس، نقره، نیکل، پالادیوم برای استحکام بیشتر و فلز روی به این خاطر به طلا افزوده می شود تا اکسیژن هوا را جذب کرده و از اکسید شدن مس و نقره جلوگیری کند.

عیار طلا یا همان قیراط، درجه خلوص طلا را مشخص می کندو هر قیراط،24/1 درصد کل طلا در آلیاژ طلا را تعیین می کند. البته آن را با carat که وزن الماس و دیگر سنگ های قیمتی مشخص می کند، اشتباه نگیرید، یک carat معادل 200 میلی گرم است. اگر طلا با مس و نقره مخلوط کنیم در صورتی که مقدار طلای آن بیشتر باشد، طلای زرد حاصل می شود اما طلا را با نقره، مس و روی نقره این ترکیب بیشتر است مخلوط کنیم، طلای سبز به دست می آید و اگر طلا و مس مقدار مس بیشتر از طلا باشد را ترکیب کنیم، طلای قرمز صورتی نتیجه آن است.

طلای سفید هم ترکیبی از طلا، نیکل، پالادیوم، نقره و روی است. طلای سفید طبیعی، خاکستری روشن است، به همین خاطر برای سفیدتر جلوه دادن آن، از روکش رادیوم برای پوشش آن استفاده می کنند. با توجه به اینکه رادیوم پس از مدتی ساییده می شود، باید مجددا طلای سفید را روکش کرد، این مدت 12 تا 18 ماه است.

نقره یکی دیگر از انواع جواهر آلات مصرفی است که مثل طلا بسیار نرم بوده و به سرعت آسیب م یبیند، از این رو آن را معمولا با فلز مس ترکیب می کنند تا استحکام لازم را پیدا کند، درجه خلوص نقره را با واحدهایی از هزار قسمت می سنجند. نقره پس از مدتی به خاطر اکسیدهای گوگرد موجود در هوا یا عرق بدن، دچار تیرگی می شود که باید آن را مجددا پرداخت کرد.

پلاتین یا پلاتینیوم، فلزی سنگین و بسیار مقاوم است که معمولا با پلادیوم، رادیوم، ایریدیوم، مس، روتیوم و تیتانیوم ترکیب م یشود. درجه خلوص آن مانند نقره، بر پایه هزار قسمتی است. اگر بخواهیم پلاتین را با طلای سفید مقایسه کنیم، باید بگوییم پلاتین سنگین تر از طلای سفید است. این فلز بطور طبیعی، سفید بوده و درخشندگی و لومینانس بیشتری از طلای سفید دارد. همچنین از طلا کمیاب تر بوده و در نتیجه گرانبها تر است. در نهایت اینکه پلاتین مقاومت بیشتری نسبت به کدر شدگی دارد.

طلا از دیر باز در سلامت انسان نقش مهمی داشته و دانشمندان مختلف ایرانی در مورد خواص درمانی طلا نظراتی داشته اند.

از نظر ابن سینا و ابوریحان طلا به دل نیرو بخشیده و دارای طبیعت گرم تر است و اگر با آن بر روی پوست داغ زنند، عفونتی یه همراه ندارد. همچنین سرمه کسیدن با میل طلا فواید بسیاری دارد.

این اعتقاد نیز وجود دارد که سیاه شدن حلقه طلا بر روی انگشت دست می تواند نشانه بیماری صاحب آن باشد. پژوهش های علمی نشان می دهد طلا روی گلبول های بدن مردان اثر نامطلوب می گذارد، اما روی گلبول های زنان بی تاثیر است و علت آن را وجود لایه چربی میان پوست و گوشت زنان می دانندکه این لایه مانع تاثیر تشعشعات طلا روی گلبول های قرمز خون می شود. شاید به همین دلیل باشد که دین مبین اسلام استفاده از طلا را برای مردان حرام کرده است. زینت کردن طلا یا پوشیدن لباس زربافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد یا پنهان و نماز با آن باطل است.

فهرست