دستکش ضد اسید به گونه ای طراحی شده است که هنگام کار با انواع مواد شیمیایی که تماس مستقیم آنها با پوست آسیب زننده هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. تهران اسید بهترین کیفیت دستکش کار ضد اسید را ارائه می کند. این نوع دستکش در سایز بندی مختلف موجود می باشد.

تماس : 09128704691