• آب مقطر بخار آب جوش خنک شده است که به حالت مایع برگشته است. در واقع تقطیر باعث پاک شدن همه ناخالصی های آب می شود. کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • آب مقطر
  • آب مقطر صنعتی 
  • آب مقطر آزمایشگاهی و پزشکی
  • آب خالص
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 5 لیتری 
  • گالن 20 لیتری 
  • بشکه 220 لیتری 
  • تانکرهای 1000 لیتری

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت آمونیاک (NH3) در انواع "آمونیاک مایع"،"آمونیاک صنعتی"،" آمونیاک آزمایشگاهی" ،"آمونیاک خوراکی" و " آمونیاک پودری"  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!

  تماس : 09128704691

 • آنتی فوم یا ضد کف افزودنی شیمیایی است که مانع از ایجاد کف در طی فرایندی شیمیایی می شود. در صنعت شیمیایی کف باعث بروز مشکلاتی مانند عدم استفاده از تمامی گنجایش ظرف حامل ماده می شود استفاده از آنتی فوم در مایع کف باعث از بین رفتن کف می شود.

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • استون
  • دی­متیل کتون
  • دی­متیل کربونیل
  • بتا- کتوپروپان
  • پروپانون
  • ۲- پروپانون
  • کتون پروپان 
  • دیمتیل فرمالدئید
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 2.5 لیتری آزمایشگاهی
  • گالن 20 لیتری

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • خنثی کننده مواد شیمیایی
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 5 لیتری صنعتی
  • گالن 20 لیتری

  تماس : 09128704691

 • فرمالدئید گازی بی رنگ و با بوی قوی و تند  است که اغلب به عنوان قارچ کش صنعتی ، میکروب کش و ضد عفونی کننده تحت عنوان فرمالین  به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • فرمالین
  • فرمالدئید
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 2.5 لیتری آزمایشگاهی
  • گالن 20 لیتری صنعتی

  تماس : 09128704691

رفتن به بالا