• آب مقطر بخار آب جوش خنک شده است که به حالت مایع برگشته است. در واقع تقطیر باعث پاک شدن همه ناخالصی های آب می شود. کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • آب مقطر
  • آب مقطر صنعتی 
  • آب مقطر آزمایشگاهی و پزشکی
  • آب خالص
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 5 لیتری 
  • گالن 20 لیتری 
  • بشکه 220 لیتری 
  • تانکرهای 1000 لیتری

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • اسید سولفوریک 98%، 50%، 35%
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!

  تماس : 09128704691

 • دیسکلر محصولی شگفت انگیز برای رسوب زدایی در صنعت است.

  کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت

  • دیسکلر
  • دیسکلر مایع
  • دیسکلر صنعتی
  • descaler
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 5 لیتری

  • بشکه 220 لیتری

  • گالن 20 لیتری

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • سود مایع
  • سدیم هیدروکسید
  • هیدروکسید سدیم
  • سود سوزآور
  • کاستیک سودا
  • سود کاستیک
  • sodium hydroxide
  • caustic soda
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 5 لیتری
  • گالن 20 لیتری

  تماس : 09128704691

 • کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت
  • ضد جلبک
  میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!
  • گالن 2.5 لیتری آزمایشگاهی
  • گالن 20 لیتری

  تماس : 09128704691

رفتن به بالا