کلر – پرکلرین – هیپوکلریت کلسیم

170,000 تومان

کیمیا تهران اسید مرجع تخصصی خرید، فروش و قیمت

  • کلر
  • هیپوکلریت کلسیم
  • پرکلرین
  • کلر استخر
  • کلر آکوافیت هندی 70%

میباشد. خرید مطمئن و قیمت به روز را از ما بخواهید!

  • بشکه 45 کیلوگرمی
  • پک 1 کیلوگرمی

اطلاعات بیشتر