ایمنی کلرید سدیم

خطرات کلرید سدیم :

1.حریق : غیر قابل احتراق.

پیشگیری :

1.حریق : بدون تجهیزات تنفسی به محوطه بسته ای که حریق ان شامل این ماده می باشد وارد نشوید.

2.تماس شغلی : لباس محافظ مناسب،دستکش،شیلد صورت،هود،دوش و چشم شوی نیاز است.

3.تماس تنفسی : غبار ان را تنفس نکنید.

4.تماس پوستی : با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.

5.تماس چشمی : وارد چشمها نشود.

6.بلع و گوارش : پس از کار دستها را کاملا بشوئید.

کمک های اولیه:

1.حریق : اطفاء حریق با توجه به مواد مجاور انجام شود.

2.تماس تنفسی : هوای ازاد. درصورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید.

3.تماس پوستی : شستشو با اب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه . لباسهای الوده را در اورید.

4.تماس چشمی : شستشو با اب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز.

5.بلع و گوارش : دهان را با اب بشوئید.اقدامات درمانی.

دفع ضایعات : با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را جارو نموده ،در بسته هایی برای دفع نگهدارید.تهویه و شستشوی محیط.

انبارش : در ظروف کاملا سر بسته و در محل خشک و خنک نگداری شود. دور از رطوبت نگهداری شود.

فهرست