ایمنی سولفور سدیم

با توجه به احتمال متصاعد شدن گازهای خطرناک، تهویه هواباید به خوبی انجام پذیرد و از استنشاق کردن غبار آن خودداری گردد و از دستکش و کفش لاستیکی، ماسک، عینک، لباس کار کاملا پوشیده، کلاه بلند پارچه ای و سایر تجهیزات ایمنی استفاده شود.
در صورت تماس با چشم و یا پوست می بایستی سریعا با آب به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو دهید و به پزشک مراجعه نمایید.
در صورت تنفس ویا بلعیدن آن، مقدار زیادی شیر و مایعات مصرف کرده و سریعا به پزشک مراجعه نمایید.
در محیط های کاری وجود دوش و چشم شور الزامی است.
سود سوزآور برای محیط خطرزا بوده و خورندگی بسیار بالایی دارد.
از تماس سولفور سدیم با آب و سایر مواد شیمیایی و فلزی بپرهیزید.

انبارش :

1.روش نگهداری سولفور سدیم
در جای خنك و دور از رطوبت نگهداری شود.
خارج از اشعه خورشید نگهداری شود.
هنگام استفاده از دستكش های مخصوص استفاده شود.
در محل انبار مسقف و در درجه حررات حدود 20 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
دور از دسترس كودكان نگهداری شود.
در صورت تماس با چشم پس از شستشو سریع با آب بسیار ، سریعاً به چشم پزشك مراجعه شود.
در صورت احساس ناراحتی به هر نحو كه امكان ایجاد از تماس با این مواد باشد سریعاً به پزشك مراجعه شود.
سایر استانداردهای مربوط به نگهداری و مصرف رعایت شود.

2.شرایط پایداری و واكنش زایی
پایداری : در دمای اتاق ثابت است ولی در حین واكنش می تواند مواد خطرناكی تولید كند.
مواد خطرناك حاصل از واكنش :

سولفید هیدروژن و دی اكسید سولفور.
شرایطی كه باید از آنها پرهیز كرد : از تماس این محصول با گرما ، منابع آتش و موادی كه در قسمت ب-4 آورده شده پرهیز كنید . این مواد باعث خورده شدن ظروفی می شود كه از موادی به غیر از استیل و آهن است.
موادی كه نباید در مجاورت این محصول قرار گیرد : از تماس دادن این محصول با آب ، اسیدها ، دی اكسیدهای كربن ، اكسید روی و فلزهای غیر آهنی (آلومینیوم ، مس و روی ) بپرهیزید.

3.آتش زایی و روش های مهار آن
خطرات انفجار و آتش سوزی : اگر رطوبت این محصول به كمتر از 25 درصد برسد به طور طبیعی آتش می گیرد و در طی این واكنش گاز و بخارات خطرناک (d920C -1688F) تشكیل می شود. این محصولات در تماس با آب یا هوای مرطوب گازهای قابل اشتعال تولید می كنند.
روشهای معمول مهار آتش : استفاده از فوم و پودر. 

فهرست