ایمنی اسید سولفونیک

1.مخاطرات اسید سولفونیک:

·حریق : موقع حریق گاز های سمی co و co2 ، اکسید های گوگرد و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند.

·تماس تنفسی : سوزاننده سیستم تنفسی.

·تماس پوستی : سوزاننده و محرک پوست.

·تماس چشمی : سوزاننده چشم.

2.پیشگیری از خطرات اسید سولفونیک:

·حریق : از لباس مناسب و دستگاه های تنفسی استفاده کنید.

·تماس شغلی : عینک ایمنی ، دستکش لاستیکی ، ماسک ، دوش و چشم شوی و هود نیاز است.

·تماس تنفسی : از تنفس آن بپرهیزید.

·تماس پوستی : از تماس با آن خودداری کنید. با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.

·تماس چشمی : وارد چشمها نشود.

3.کمک های اولیه اسید سولفونیک:

·حریق : اسپری آب ، پودر خشک شیمیایی ، فوم مناسب یا co2 .

·تماس شغلی : لباس های آلوده را قبل از استفاده مجدد بشویید و شستن دست ها پس از کار.

·تماس تنفسی : انتقال مصدوم به هوای آزاد و در صورت بروز مشکل تنفسی از اکسیژن استفاده نمایید.

·تماس پوستی : پوست آلوده را با صابون و آب زیاد بشویید.

·تماس چشمی : شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه.

·بلع و گوارش : دهان را با آب بشویید.

انبارش : در ظروف کاملا سربسته و در محيط خشک و خنک نگهداري شود.

دفع ضایعات اسید سولفونیک :

از دستکش و پوتين لاستيکي و وسايل تنفسي استفاده کنيد . ضايعات را جارو نموده و در بسته هايي براي دفع نگهداريد . از غبارهاي در حال نشست آن بپرهيزيد. در محيط تهويه ايجاد نمائيد و در نهايت آنجا را با آب بشوئيد. ضايعات را با يک ماده واکنش پذير مخلوط نموده و در يک کوره شيميايي بسوزانيد.

فهرست