آیا بازیابی اسید سولفوریک بعد از تجزیه ممکن است؟

پژوهشگران دائما به دنبال یافتن روش های موثربرای بازیافت اسید سولفوریک هستند. در برخی موارد اسید سولفوریک فقط تمیز یا تصفیه می شود و دوباره استفاده می شود.
اما در برخی موارد دیگر سولفوریک قابل بازیابی بعد از تجزیه شیمیایی، به عنوان خوراکی برای تولید مجدد H2SO4 مورد استفاده قرار می گیرد.

چند روش برای بازیافت اسید سولفوریک وجود دارد؟

اسید سولفوریک برای بازیابی ابتدا باید تصفیه و سپس تغلیظ گردد یا امکان دارد با روش های شیمیایی تجزیه گردد و مجددا از محصول آن سولفور دی اکسید برای ساخت اسید سولفوریک استفاده می شود. در این قسمت به توضیح کامل درباره روش های بازیافت H2SO4 می پردازیم.
1. فرایند تصفیه و تغلیظ :

 در صورتی که اسید سولفوریک حاوی مواد آلی باشد ابتدا باید آنرا بازیابی نمود. برای این کار ابتدا اسید را حرارت می دهند و با فرستادن آن به برج عاری سازی به وسیله بخار آب مواد آلی آن را می زدایند و اسید را با استفاده از روش تقطیر تغلیظ می نمایند.

انرژی گرمایی حاصل از ساخت سولفوریک اسید در مرحله اول گرم کردن، در چرخه بازیابی اسید مورد استفاده است.

جابجایی مایعات در این چرخه عمدتا تحت تاثیر نیروی ثقل آن‌ها صورت می گیرد؛ در نتیجه نیازی به پمپ های ضد اسید برای انتقال مایعات به درون لوله ها و صرف هزینه‌ برای تامین برق نمی باشد.
نکته : در انجام این چرخه  ظرف ها باید  ضد اسید باشند.
تغلیظ سولفوریک اسید بازیابی‌شونده به منظور جداسازی آب و کاهش حجم صورت می‌گیرد. با این کار علاوه بر اینکه در مرحله بعدی به کوره‌ای با حجم کمتر نیاز داریم بلکه انرژی مصرفی نیز کاهش خواهد یافت. مقدار تغلیط اسید بازیابی شونده نیز بسته به میزان ناخالصی‌های موجود در آن است. به این ترتیب نقطه توقف تغلیظ جاییست که این ناخالصی‌ها شروع به جداشدن از اسید می‌کنند.
2. فرایند بازیافت :
در این مرحله و پس از فرایند تغلیظ ، اسید را با هوای فشرده مخلوط می نمایند و در داخل کوره ای با دمای 1000 تا 1200 درجه سانتی گراد تجزیه می کنند.
اگر زمان قرار گرفتن ماده در کوره 3 ثانیه باشد فرایند بهترین نتیجه را خواهد داشت. این واکنش یک واکنش گرماگیر می باشد.
فهرست