اسید چیست | همه چیز اسید و باز آرنیوس | اسید قوی و ضعیف

توسط |1399-10-01T16:51:02+03:3023ام شهریور, 1398|مقالات شیمیایی|

اسید چیست ؟ اسید acidus که در لغت به معنای ترش می باشد ماده ای شیمیایی است که مشخصات آن شامل مزه ای ترش، توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز و نیز توانایی واکنش با بازها