منابع آب و ویژگی های فیزیکی آن

منابع آب :

آب تنها ماده ای است که به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز در طبیعت یافت می شود. نزدیک به 75% از سطح زمین را آب پوشانده است. 97.5% این آب ها ، آب شور دریاها و اقیانوس هاست.

آب شور را نمی توان برای نوشیدن یا در بسیاری از فرآیندهای صنعتی استفاده کرد. 2.5% از آب های کره زمین آب شیرین می باشد که 1.75% آن را یخ های قطبی و یخچال های طبیعی تشکیل داده می دهند. 0.75% شامل آب های شیرین زیر زمینی و آب های سطحی می باشد. این منابع شیرین به طور یکنواخت در سراسر جهان پراکنده نشده است و عوامل طبیعی گوناگونی مانند موقعیت جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی و میزان بارش بر این پراکندگی بسایر موثر است. مثلا متوسط بارندگی سالانه در ایران 22 سانتی متر است در حالی که متوسط بارندگی در جهان 66 سانتی متر می باشد. از این جهت می توان ایران را جز مناطق خشک و کم باران محسوب نمود بنابراین باید از منابع آب سطحی و زیر زمینی کشورمان حفاظت کرده در مصرف آب جدا صرفه جویی نموده و بهینه سازی مصرف را در نظر داشته باشیم.

منابع زیر زمینی : نفوذ آب حاصل از بارش باران و برف در زمین سبب پر شدن قسمتی از فضاهای خالی بین ذرات و جامد زمین می شود. این نفوذ تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین از نقاط بلند تر به سمت نقاط پست تر صورت می گیرد. سرعت این نفوذ یا حرکت بسته به نوع زمین متفاوت است. هنگام مواجه شدن با لایه های نفوذناپذیر مانند خاک رس ، این آب ها متوقف شده و تشکیل منبع های زیر زمینی را می دهد. در طبیعت غالبا چند منبع آبی روی هم قرار می گیرند که به وسیله لایه های نفوذ ناپذیر از هم جدا می شوند. سطح آب در منبع بالایی معمولا ثابت نیست و با بارندگی های فصلی تغییر می کنند. لذا بهره برداری از منابع گودتر مطمئن تر ولی گران تر است. افزون بر این منابع گودتر از آلودگی سطحی آب زمین بیشتر در امان می باشند. طبقات خاک خاصیت صاف کنندگی دارد بنابراین آب هنگام گذر از آن ها تصفیه شده مواد معلق خود را از دست می دهد و تنها نمک های محل را در خود نگه می دارد.

ویژگی های فیزیکی آب :

در طبیعت آب خالص یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است و دارای ویژگی های فیزیکی به شرح زیر می باشد :

1. جرم مخصوص : آب در دمای 4 درجه سانتی گراد بیشترین جرم مخصوص خود را دارد و آن هزار کیلوگرم بر متر مکعب معادل یک کیلوگرم بر لیتر است.

2. نقطه جوش : آب در فشار یک اتمسفر (فشار جو در سطح دریاهای آزاد) در 100 درجه سانتی گراد به جوش می آید و به بخار تبدیل می شود.

3. نقطه انجماد : آب خالص در فشار یک اتمسفر در دمای صفر درجه یخ می بندد و حجم آن حدود 9% افزایش می یابد. این پدیده ممکن است سبب شکستن لوله های آب و مخازن شود. در ضمن برخلاف آب حجم اکثر مواد در اثر انجماد کاهش می یابد.

4. حل شدن گازها در آب : حل شدن گازها در آب در دمای کم و فشار زیاد بیشتر است. با گرم شدن آب گازهای محلول آن به تدریج از آن خارج می شوند. مثلا آب های زیر زمینی که مقدار گازهای محلول در آنها زیاد است پس از رسیدن به سطح زمین به علت کم شدن فشار گازهای محلول در خود را از دست می دهند.

5. هدایت الکتریکی : آب خالص قابلیت هدایت الکتریسیته یا رسانایی ناچیزی دارد. به طور کلی می توان آن را عایق الکتریسیته نارسانا دانست. ولی با ورود نمک های گوناگون به آب بسته به نوع و مقدار نمک ، هدایت پذیری آب به شدت زیاد می شود.

فهرست