مواد شیمیایی چیست

مواد شیمیایی موادی هستند که هر کدام ترکیب و خواص ویژه خود را دارند. اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی با استفاده از روش های فیزیکی قابل تشخیص نمی باشند و راه شناسایی آنها تعیین ترکیب و عناصر و درصد مواد در ترکیب آنهاست. مواد شیمیایی به صورت ترکیب شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون ها و آلیاژها شناخته می شوند. مواد شیمیایی از واکنش میان عناصر شیمیایی ایجاد می شوند.

شیمی دان به نام جوزف پراست این مفهوم را در سده 18 پس از آزمایش ها و کار روی ترکیباتی مانند مس کربنیت بکار برد. او نتیجه گرفت همه نمونه ها از یک ترکیب، یک نوع ساختمان دارند و این نمونه ها از همه ابعاد مانند یک دیگر و این ابعاد مطابق با میزان عناصر موجود در ترکیب، متغیر هستند. این قضیه اکنون به قانون ثابت ترکیب مشهور است. بعدها با پیشرفت روش ها برای ترکیب شیمیایی، مخصوصا در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجربه شیمیایی که از آن برای تصفیه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی بکار می برند، راهنمایی برای پایه گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب های شیمی تعریف شده اند.

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

دسته بندی مواد شیمیایی

مواد شیمیایی به طور کلی به دو طبقه مواد شیمیایی معدنی و آلی تقسیم می شوند. مباحث این دو بخش را میتوان در شیمی آلی و شیمی معدنی مطالعه کرد. 

مواد شیمیایی آلی

مواد شیمیایی آلی در گذشته به موادی گفته می شد که ریشه حیوانی یا گیاهی داشتند. اما امروزه مواد شیمیایی آلی را میتوان به شیوه ی آزمایشگاهی و صنعتی و با کمک مواد معدنی تولید کرد.
 شیمی آلی بخشی از دانش شیمی می باشد که در مورد ترکیبات کربن و مواد آلی می پردازد. کربن و هیدروژن دو عنصر اساسی ترکیبات آلی هستند. موادی که از مواد آلی ساخته می شوند یک ویژگی مشترک دارند و آن ویژگی داشتن عنصر کربن می باشد.

مواد شیمیایی معدنی

علمی که به بررسی مواد شیمیایی معدنی می پردازد شیمی معدنی است. این شاخه از شیمی به بررسی کانی ها و خواص آنها می پردازد. می توان چنین گفت که شیمی معدنی همه ی موادی که جزء ترکیبات کربن نباشند، به استثنای کربن دی سولفید و اکسیدهای کربن را شامل می شود.

اسیدها

اسید از واژه لاتین acidus به معنای ترش ماده‌ای شیمیایی است که مشخصه‌های محلول‌های آبی آن مزه ترش، توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه همچون کلسیم و تشکیل نمک هستند. محلول‌های آبی اسیدی دارای پی‌اچ کمتر از ۷ هستند. پی‌اچ پایین به معنای اسیدی بودن بیشتر و غلظت بالاتر یون‌های مثبت هیدروژن است. محلول‌ها یا مواد شیمیایی را که ویژگی‌های اسید مانند داشته باشند اسیدی می‌خوانند. اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون +H (یون هیدروژن) آزاد می‌کنند. البته یون +H به صورت آزاد در آب وجود ندارد و به سرعت آبپوشی شده و تبدیل به یون هیدرونیوم (+H3O) می‌شود. بازها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون -OH (یون هیدروکسید) آزاد می‌کنند. این تعریف فقط به موادی محدود می‌شود که در آب قابل حل باشند. نظریه آرنیوس در تصحیح و تکمیل نظریات آنتوان لاووازیه و سر همفری دیوی مطرح شد. قبل از سوانت آرنیوس و در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی، اغلب شیمی‌دانان فرانسوی از جمله آنتوان لاووازیه، تصور می‌کردند که تمام اسیدها دارای اکسیژن هستند.

این در حالی بود که اغلب شیمی دانان انگلیسی از جمله سر همفری دیوی اعتقاد داشتند که تمام اسیدها دارای هیدروژن هستند.

اسید کلریدریک – اسید لاکتیک – اسیدسولفوریک – اسیدبوریک – اسید نیتریک – اسید سیتریک – اسید فسفریک – اسید فلوئوریدریک – اسید سولفونیک – اسیدکرومیک – اسیداستیک – اسید فرمیک – اسیدضد بتن -بنزوئیک اسید – اسید اگزالیک – اسید سولفامیک – اسید سیتریک آبدار – اسید سولفوریک 98 درصد – اسید سولفوریک 50 درصد – اسید سولفوریک 35 درصد – اسید سولفوریک 35 درصد – اسید سولفوریک وان – جوهر-نمک – اسید فلوئوریدریک – اسید تارتاریک – اسید اولئیک – اسید مالیک – اسید آسکوربیک – اسید تیزاب – اسید باطری – اسیدآنتیک – ذوغاب – رنگبر – اسید ضد ساروج – اسید باطری 1250 درجه – زنگبر

محلول های شیمیایی

تمام مواد قلیایی در برخورد با اسیدها از خود واکنش نشان می دهند، همه آنها وقتی در آب حل می شوند به شکل یون هیدروکسید در می آیند. در واقع فهم صحیح بازها احتیاج به درک اسیدها دارد. با توجه به اینکه همه CO2 محلول در آب از غشای RO رد می شود و در نتیجه میزان CO2 در ورودی و خروجی یکسان می باشد. با توجه به حذف بی کربنات از آب، تعادل اسید کربنیک در داخل آب به هم خورده و PH کم می شود. در نتیجه در آب خروجی نیاز است که مقداری مواد قلیایی مانند سود خوراکی و یا آهک به آب تزریق شود PH دوباره تنظیم گردد. همچنین از محلول های قلیایی برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس یا CIPاستفاده می گردد.

کاربردهای مواد شیمیایی

کاربردهای مواد شیمیایی

فهرست