شیمی آلی چیست؟

شیمی آلی زیر مجموعه دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن سخن می گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی می گفتند اما امرزوه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی  به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. در فرهنگ های فارسی معنای کلمه آلی منسوب به آلت و هر موجودی که دارای آلات (اعضا) مختلف باشد آماده است. همچنین ترکیبات آلیفاتیک نام شاخه ای از ترکیبات شیمی آلی است. امروزه گرچه مناسب تر است که بعضی از ترکیب های کربن را از منابع گیاهی و حیوانی استخراج کنند، ولی بیشتر آنها را می سازند. این ترکیب ها را گاهی از اجسام غیر آلی مانند کربنات ها و سیانیدها می سازند، ولی اغلب آنها را از سایر ترکیب های آلی بدست می آورند. دو منبع بزرگ مواد آلی وجود دارد که ترکیب های آلی ساده از آن بدست می آیند : نفت ، زغال سنگ که هر دو به معنی قدیمی آلی هستند زیرا فرآورده های تجزیه و فساد گیاهان و جانوران بشمار می آیند.

فهرست