کود ارگانیک چیست 

کود ارگانیک از یک موجود زنده گیاه، حیوان و یا ترکیب هر دو و یا فراورده های جانبی آنها کودهای حیوانی، کمپوست، گردخون و… مشتق شده، به همین دلیل کودهای ارگانیک نام گذاری شده است و ترکیب اجزا تشکیل دهنده آنها بصورت آمیخته و درهم می باشند و تمامی اجزا تشکیل دهنده آن مواد غذایی مورد نیاز گیاهان هستند.

ویژگی های کود ارگانیک

عناصر تشکیل دهنده این کودها علاوه بر ازت، فسفر و پتاسیم شامل صدها نوع مواد معدنی و سایر مواد ضروری و مورد نیاز برای رشد گیاه و بهبود ساختمان خاک می باشد.

این کودها مواد غذایی رابه تدریج و در زملن طولانی تری آزاد می کنند و در اختیار گیاه قرار می دهند به همین دلیل استفاده بیشتر آن در گیاهان بدون خطر و یا کم خطر است.

حفظ و پاکیزگی محیط زیست و کاهش میزان آلودگی ها

حفظ آب های زیر زمینی از مواد سمی

کاهش فرسایش خاک

استفاده از این کودها ظرفیت نگه داری آب را در خاک های شنی و ماسه ای در نقاط کم باران بطور چشمگیری افزایش می دهد.

گیاهانی که به وسیله این کودها تغذیه می شوند دارای محصول با مواد مفید بیشتری هستند و در مقابل بیماری ها مقاومت بیشتری دارند.

هزینه استفاده از این کودها نسبت به کودهای شیمیایی کمتر است.

افزایش مقاومت گیاه به امراض، خشکی، آلودگی و سموم

کودهای ارگانیک می توانند انرژی لازم برای انجام فعالیت های میکروبی خاک را تامین کرده و باعث افزایش میکروارگانیسم خاک می شوند.

کاهش میزان پسماند محصولاتی سالم و بدور از هرگونه مواد شیمیایی

دارا بودن گوگرد که سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین افزایش قابلیت جذب عناصر موجود در خاک می شود.

افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و به علت کاهش آلودگی ها و عوامل بیمار زا و علف های هرز

فهرست