وسایل رسوب زدایی

معمولا برای برطرف کردن رسوب های داخل مبدل گرمایی از اسید کلریدریک یا جوهرنمک استفاده می شود.که این اسید در ظرف های مختلفی از بشکه های 220 لیتری تا ظرف های 2.5 لیتری موجود می باشد. البته اسید کلریدریک برای این امر کمی خطرناک و بوی نامطبوعی دارد در اینجا ما به شما محصولی به نام دیسکلر را معرفی می کنیم که بسیار بهتر از اسید کلریدریک می باشد و در انواع دیسکر ایرانی–دیسکلر خارجی و دیسکلر بدون بو در شرکت کیمیا تهران اسید موجود می باشد.

نکته بسیار مهم در زمان استفاده از اسید این است که باید ظرف ها همیشه به صورت در بسته نگهداری شود. زیرا گازهای حاصله باعث بروز مشکل در دستگاه تنفسی می گردد و باید از هرگونه پاشش و ریختن آن بر روی سطوح دیگر جلوگیری شود و چنانچه پاششی اتفاق افتاد سریعا با آب به شستن محل اقدام شود.

رسوب زدایی ثقلی

رسوب زدایی مبدل گرمایی به روش ثقلی به صورت زیر انجام می شود.

1.مبدل گرمایی را از محل خود خارج نموده و قبل از هر چیز نسبت به تخلیه آب موجود در آن اقدام می نمایند که نحوه انجام آن بدین صورت است که یک طرف مبدل را در محل تخلیه آب قرار داده و از طرف دیگر توسط فشار هوا (دمیدن یا فوت کردن) آب مبدل را تخلیه می کنند.

2. به یک طرف لوله مبدل شیلنگ لاستیکی و به طرف دیگر لوله پلاستیکی نوعpp را متصل می کنند. لوله پلاستیکی باید از سطح مبدل گرمایی دارای ارتفاع مناسبی (حدود یک متر) باشد که در بالای این لوله یک قیف قرار می گیرد.

مبدل گرمایی را در تشت پلاستیکی بزرگ که درون آن به مقدار کافی آب باشد قرار می دهند تا چنانچه محلول رسوب گیری سرریز کند یا پاششی داشته باشد تغییر رنگ روی مبدل گرمایی ایجاد نشود. اگر در فصل سرما باشد بهتر است آب موجود گرم باشد تا رسوب گیری زودتر انجام شود.

3.مقداری اسید از طریق قیف در مبدل می ریزیم تا از طرف دیگر مبدل درون ظرف دیگری بریزد. وجود کف به همراه اسید خروجی از ظرف دیگر بیان گر حل شدن رسوب درون مبدل در اسید است برای رسوب زدایی کامل اسید درون ظرف دوم را دوباره از طریق قیف در مبدل می ریزیم و این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا محلول خروجی از مبدل بدون کف باشد.

نکته قابل توجه اینکه در لحظه اول که اسید وارد مبدل می شود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدی از بالای قیف ایجاد می شود که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت می شود. دقت داشته باشید به محض ریختن اسید داخل قیف کف ظرف را روی قیف قرار دهید که پاششی ایجاد نشود و بعد از این که تمام اسید را داخل مبدل ریختیم چندین بار این عمل را تکرار می کنیم تا کاملا تمام رسوب داخل مبدل گرفته شود و هیچ گونه کفی اسید نداشته باشد.

نکته : در مرحله اول که اسید وارد مبدل می شود خروجی مبدل به صورت کف می باشد و هر چند بار که اسید دور بخورد این کف کم می شود و وقتی که کاملا جرم مبدل گرفته شود دیگر هیچ گونه کف همراه اسید خارج نمی شود. پس از پایان کار ظرف اسید را کنار گذاشته و آب خالص درون قیف بریزید تا مبدل کاملا شسته شود.

4. بعد از رسوب گیری کامل باید مبدل گرمایی را با آب کاملا شستشو داد و در جای خود نصب نمود.

رسوب زدایی با پمپ

یکی دیگر از روش های رسوب گیری مبدل ها استفاده از پمپ می باشد.

در این روش پمپ اسید شویی را در ظرف اسید قرار می دهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل نموده و طرف دیگر مبدل گرمایی با استفاده از شیلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم. پس از چند دقیقه کارکرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته می شود. پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست و شو می دهیم و در محل خود نصب می نماییم لازم به ذکر است که بعضی از سرویس کاران در بازار کار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند که در این روش مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتا باعث خرابی پمپ کولر می شود و مقرون به صرفه نمی باشد.

دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ

زمان اجرا : 150 دقیقه.

وسایل مورد نیاز :

1. پمپ اسید شویی : 1 عدد

2. شیلنگ قابل انعطاف 2/1 : 2 عدد

3. ظرف مناسب پلاستیکی جهت ریختن اسید : 1 عدد

4. مبدل گرمایی : 1 عدد

5. دیسکلر : 1 گالن

6. آب : 1 گالن

نکات فنی و ایمنی

1. با توجه به اینکه پمپ مربوطه از برق 220 ولت استفاده می کند نهایت دقت نسبت به عایق بودن کامل سیم ها داشته باشید.

2. سیم رابط مورد استفاده حتما عایق و سالم باشد و از قرار گرفتن آن در مسیر عبور و مرور اجتناب گردد.

3. دقت داشته باشید پمپ مربوطه هیچ گونه اتصال بدنه نداشته باشد.

4. با توجه به اینکه اسید باعث خوردگی فلزات می شود بیشتر از پمپ های پلاستیکی استفاده شود.

5. حتما جهت جلوگیری از استنشاق گاز اسید از ماسک و عینک استفاده شود.

مراحل انجام کار :

1. اسید را داخل ظرف پلاستیکی بریزید.

2. آب مبدل حرارتی را کاملا تخلیه نمایید.

3. پمپ اسید شویی را داخل ظرف اسید قرار دهید به صورتی که مکش پمپ داخل اسید قرار گیرد.

4. شیلنگ خروجی پمپ را به ورودی مبدل گرمایی وصل نمایید.

5. شیلنگ خروجی از مبدل گرمایی را داخل ظرف اسید قرار دهید.

6. سیم پمپ را به برق وصل کنید تا اسید درون مبدل گردش نماید و منتظر می مانیم که تمام رسوب های داخل مبدل گرفته شود و در پایان پمپ را داخل ظرف آب تمیز قرار می دهیم تا مبدل کامل شسته شود و پس از اتمام کار مبدل رسوب گیری شده را تحویل هنرآموز خود جهت بررسی قرار دهید و وسایل را تحویل انبار نمایید.

فهرست