حلال جوهر نمک چیست؟

آب از بهترین حلال های جوهر نمک است. این اسید به هرنسبتی در آب حل می شود و در منازل امکان رقیق کردن آن با آب وجود دارد.

در واقع بهترین حلال اسیدکلریدریک آب است. آب میتواند این ماده شیمیایی را  براحتی در خود حل و خنثی میکند و توانایی پاک کنندگی اش و خطرات آن برای انسان را کاهش میدهد.

حلال جوهرنمک

جوهر نمک چیست؟

جوهر نمک یک محلول شفاف، بی رنگ و بسیار تند بو از هیدروژن کلراید در آب میباشد.

یک اسید معدنی بسیار خورنده و اسیدی با استفاده های صنعتی فراوان است. جوهر نمک به دلیل اینکه جز مواد شیمیایی اولیه (پایه) می باشد فواید بسیار گسترده ای در صنعت و زندگی روزمرده دارد.

گاز اسید کلریدریک بی رنگ با بوی تند و با طعم اسیدی و از هوا سنگین تر است. این ماده به آسانی تبدیل به مایع می شود و در حالت مرطوب یا محلول، ماده آبی رنگ را به قرمز تبدیل می کند.

چه اتفاقی می افتد که HCl با h2o واکنش نشان دهد؟

در اثر تماس ، H2O و HCl با هم ترکیب می شوند و از طریق یک واکنش شیمیایی برگشت پذیر ، کاتیونهای هیدرونیوم H3O + و آنیونهای کلرید را تشکیل می دهند: HCl + H2O → H3O + + Cl.

محلول حاصل اسید کلریدریک نامیده می شود و یک اسید قوی است. حتی در صورت نبود آب ، کلرید هیدروژن هنوز هم می تواند به عنوان یک اسید عمل کند.

وقتی HCl در آب حل می شود ، یون های H و Cl تشکیل می شوند. هیدروژن الکترون را از دست می دهد (تبدیل به یونی با بار 1+ می شود) و کلر به یک الکترون دست می یابد (تبدیل به یون 1 بار می شود).

اسیدهای قوی مانند HCl بیشتر از اسیدهای ضعیف مانند سرکه یا آب لیمو یون هیدروژن در آب آزاد می کنند.

چگونه HCl در آب حل می شود؟

جوهرنمک (HCl) در آب جدا می شود ، و همین باعث می شود “حل شود”. یون های هیدروژن (پروتون ها) با آب واکنش می دهند و یون های هیدرونیوم (H3O) تشکیل می دهند و یون های کلرید در محلول آزاد هستند.

چگونه  HCl در آب یونیزه می شود؟

کلرید هیدروژن (HCl) به طور کامل یون هیدروژن و یون کلرید در آب یونیزه می شود. اسیدهای ضعیف مانند اسیدهای قوی یونیزه می شوند تا یون H + و یک پایه مزدوج حاصل شود. از آنجا که HCl یک اسید قوی است ، پایه مزدوج آن (Cl -) بسیار ضعیف است.

در آخر اینکه شما میتوانید با اعتماد به کارشناسان کیمیا تهران اسید ،مواد شیمیایی مصرفی خود را درب کارگاه یا منزل خود دریافت کنید.

نام دیگر جوهر نمک

قبل از ورود به بحث کاربردهای این ماده، اندکی از ماهیت آن صحبت خواهیم کرد تا بیش تر با آن آشنا شوید. نام دیگر جوهر نمک، هیدروکلریک اسید و یا اسید کلریدریک می باشد. فرمول شیمیایی آن HCL بوده و نوعی اسید به شدت قوی و خورنده محسوب می شود. اسید معده نام دیگر جوهر نمک می باشد که البته کمتر مورد استفاده قرار می گیرد این اسید بی رنگ، بویی به شدت تند و زننده دارد و استفاده و نگه داری از آن به علت خورندگی بالا، نیازمند احتیاط می باشد.

آیا جوهر نمک اسید است

پرسشی متداول در زمینه ماهیت این ماده آن است که آیا جوهر نمک اسید است؟ در پاسخ باید گفت که جوهر نمک اسیدی به شدت قوی است که می تواند در اثر تماس با سطوح مختلف و بافت بدن انسان، خوردگی های شدید ایجاد کند. اسیدیته یا PH این ماده چیزی در حدود 0 تا 2 می باشد که حاکی از قوی بودن این اسید است. PH شاخصی است که بین 0 تا 14 متغیر می باشد. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد، ماده مورد نظر اسیدی تر است. با این شرح، می توان جوهر نمک را در زمره اسیدهای به شدت قوی به شمار آورد که همین خاصیت آن و قدرت ایجاد خوردگی، سبب شده تا در بخش های مختلفی از صنعت شاهد بهره برداری از آن باشیم.

جوهر نمک اسید صنعتی است

ماهیت اسیدی جوهر نمک تا به اینجا مشخص شد، اما آیا جوهر نمک اسید صنعتی است؟ در پاسخ باید گفت که این ماده اسیدی است که هم در گرید خانگی و هم در گرید صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرد. در صورتی که این ماده در مصارف خانگی به کار آید، میزان خلوص و غلظت آن را کاهش می دهند تا آسیبی به مصرف کننده در محیط بسته خانه وارد نشود. اما در مورد مصارف صنعتی ماجرا متفاوت است. در مواردی که از این اسید در صنعت بهره گرفته می شود، قدرت و خاصیت خورندگی آن مد نظر است. بنابراین گرید صنعتی این ماده با بالاترین خلوص و غلظت برای رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد. اما این اسید قوی به چه کاری می آید؟

از جوهر نمک چه استفاده ای میشود

در این قسمت به این پرسش پاسخ می دهیم که از جوهر نمک چه استفاده ای میشود ؟ اصلی ترین دلیل استفاده از این ماده را باید اسیدی و خورنده بودن آن دانست. اسید شویی فلزات یکی از مهم ترین کاربردهای جوهر نمک می باشد. به این نحو که ناخالصی و آلودگی هایی که بر سطوح فلزی به وجود می آید، با بهره گیری از خاصیت خورندگی این اسید، از بین رفته و تمیز خواهد شد. هم چنین در پاسخ دقیق تر به این پرسش که از جوهر نمک چه استفاده ای میشود باید گفت که آجر و نمای ساختمان هایی که به مرور زمان دچار آلودگی و کپک شده اند، با بهره گیری از این اسید قدرتمند، پاکیزه خواهند شد. از جوهر نمک در تنظیم اسیدیته آب استخر ها، تهیه مواد شوینده برای نظافت سطوح و حتی تنظیم اسیدیته مواد غذایی و جلوگیری از فعالیت عوامل مولد کپک در آنها هم بهره گرفته می شود.

فهرست