درصد خلوص سود مایع چگونه تعیین می شود؟

درصد خلوص سود مایع به عنوان یکی از ترکیبات پرکاربرد در صنعت که به آن سود سوزآور یا قلیا هم گفته میشود، بسیار با اهمیت است.

این ماده به عنوان باز بسیار قوی با خاصیت خورندگی شدید نیز شناخته می شود .فروش سود مایع در غلظت های مختلف 5 تا 50 درصد در بازار مرسوم است و برای مصارف گوناگون کاربرد دارد.

در واقع نکته قابل توجه این است مواد مورد استفاده در آزمایشگاه ها یا صنعت کاملا خالص نیستند و معمولا مقادیری مختلفی ناخالصی در آنها دیده می شود. به همین منظور در ادامه به نحوه بدست آوردن درصد خلوص سود مایع ، بعنوان ماده شیمیایی پرکاربرد در بخش تولید کاغذ و الیاف پارچه ، و محاسبه مقادیر مورد نیاز از ماده ناخالص برای شرکت در واکنش های شیمیایی می پردازیم.

تیتراسیون چیست؟

تیتراسیون یک فرآیند شیمی تجزیه است  که برای اندازه گیری استفاده میشود، در بسیاری از کاربردهایی که نیاز به اندازه گیری یک غلظت وجود دارد، از این فرآیند استفاده می شود.

نقش فرآیند تیتراسیون در تعیین درصد خلوص سود مایع چیست؟

درصد خلوص، مقدار گرم ماده خالص در 100 گرم ماده ناخالص را مشخص می کند.

معمولا متخصصان ، در آزمایشگاه های شیمی ،  درصد خلوص سود مایع را با آزمایش تیتراسیون مشخص میکنند.

به چه وسایلی برای انجام فرآیند تیتراسیون سود مایع احتیاج است؟

  • بورت
  • پیپت مدرج
  • معرف فنل فتالین به‌عنوان شناساگر
  • ارلن مایر
  • پایه نگه‌دارنده فلزی
  • سدیم هیدروکسید
  • هیدروکلریک اسید (HCL) با مولاریته 0.1

 آزمایش تعیین درصد خلوص سود مایع چگونه انجام می شود؟

در ابتدا 1 سی سی از نمونه سود مایع را وزن میکنیم و وزن را یادداشت کرده. سپس آن را با استفاده از آب به حجم مشخص (100 سی سی) می رسانیم و مقدار 20 سی سی از محلول رقیق شده را برداشته و داخل یک ارلن می ریزیم. سپس به آن دو قطره فنول فالئین اضافه میکنیم. حال مقدار معینی از اسید کلریدریک 0.1 نرمال را برداشته و به درون یک بورت می ریزیم. سپس بورت را به آرامی باز کرده و هیدروکلریک اسید را قطره قطره داخل ارلن می ریزیم، محلول داخل ارلن را باید به صورت مداوم تکان دهیم. عمل مخلوط شدن را تا زمانی انجام می دهیم که رنگ شناساگر از ارغوانی به بی رنگ تغییر پیدا کند و در همان رنگ ثابت بماند. این مرحله پایان تیتراسیون است.

حال برای محاسبه غلظت با ما همراه باشید.

 غلظت سود مایع چگونه محاسبه می شود؟

غلظت سود مایع را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:

غلظت سود سوزآور

که در این رابطه:

C =غلظت سود مایع بر حسب mg/m3

 

VNaOH-b= حجم سود مایع در تیتراسیون نمونه شاهد برحسب میلی لیتر

 

VNaOH-s=حجم سود مایع در تیتراسیون نمونه اصلی برحسب میلی لیتر

 

N=نرمالیته محلول تیتراسیون سود مایع

 

40=وزن مولکولی سود مایع

 

V =حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر

 

نکته ایمنی در هنگام کار با سود مایع:

محلول های سود سوزآور دارای اثر خورندگی شدید بر روی بافت بدن انسان هستند. با احتیاط با آنها کار کنید.

فهرست