ایمنی گوگرد

خطرات گوگرد :

1.مضرات گوگرد برای چشم : گرد و غبار گوگرد در حد 8-6 جز در میلیون می تواند موجب سوزش ، تحریک، قرمزی و درد چشم شود.

2.تماس با پوست : تماس های مداوم با گوگرد در انسان های حساس سبب تحریک پوست می شود.

3.بلعیدن و خوردن : بلعیدن گوگرد سمی نیست ولی خوردن مقدار زیاد این ماده موجب گلو درد، تهوع، سردرد می شود و در شرایط حاد ممکن است فرد بیهوش شود. ممکن است در روده به سولفید هیدروژن تبدیل شود.

4.عوارض سوزاندم گوگرد : تنفس گرد و غبار گوگرد باعث سرفه، عطسه و مقادیر زیاد این ماده موجب تنگی نفس می شود.

5.حریق : آتش گیر و قابل احتراق می باشد.

6.انفجار : گرد و غبار گوگرد قابلیت انفجار دارد.

7.اثرات زیست محیطی : اثرات قابل گذشت است.

پیشگیری از خطرات گوگرد:

1.حفاظت پوست : از دستکش و لباس محافظ استفاده شود.

2.حفاظت چشم : عینک ایمنی استفاده شود.

3.حفاظت بدن : لباس تمیز که کل بدن را بپوشاند استفاده شود.

4.حفاظت تنفسی : طبق پیشنهاد موسسه ملی ایمنی و سلامت شغلی باید از ماسک فشار مثبت تمام صورت تنفسی مستقل ، یا فشار مثبت تمام صورت ذخیره هوایی استفاده شود.

کمک های اولیه:

1.تماس با چشم : با آب به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو دهید. گه گاه پلک بالا و پایین را بالا ببرید.

2.تماس با پوست : محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید در صورت گسترش سوزش به پزشک مراجعه شود.

3.بلعیدن و خوردن : فرد را وادار به تهوع کنید و اگر فرد بیهوش است به وی چیزی خورانده نشود.

4.تنفس : مصدوم را به هوای آزاد برده و در صورت سختی تنفس مراقبت های پزشکی الزامیست.

5.اطلاعات پزشکی : به پزشک مراجعه شود.

انبارداری : اگر گوگرد در محیط باز انبار شود و دور از منابع جرقه و گرما باشد خطر چندانی در نگهداری آن وجود نخواهد داشت. در محیط بسته از نگهداری این ماده در دمای بالای 37 درجه سانتی گراد اجتناب شود. همیشه به دور از گرما ، منابع اشتعال و عوامل اکسیدکننده انبار شود.

فهرست