18 کاربرد مهم اسید کلریدریک

1. کاربرد اسید کلریدریک در تولید انواع مواد شیمیایی
2. در بسیاری از پروسه های غذایی
3. اسید کلریدریک در شستشو و اسید شویی فلزات
4. خنثی سازی ترکیبات آلکالین یا ضایعات فلزات
5. احیا اوره
6. هیدروکلریک اسید در قطعه شویی (اسید شویی) فولاد : یکی از مهم ترین کاربردهای اسید کلریدریک در اسید شویی فولاد است تا زنگ یا اکسید آهن را از روی سطح آهن یا فولاد قبل از ورود آنها به واکنش های بعدی مثل اکستروژن، گالوانی کردن و دیگر تکنیک ها، بزداید. اسید کلریدریک در کیفیت فنی با غلظت 18% رایج ترین عامل اسید شویی فولاد های کربنی است.
7. تولید انواع ترکیبات غیر آلی : محصولات زیادی طی یک واکنش اسید و باز توسط کلریدریک اسید تولید می شوند و مواد شیمیایی در گیر با آب.
8. پرداخت چرم
9. تمیز کننده ها و پاک کننده های خانگی و صنعتی
10. صنعت ساختمان سازی
11. پاک کننده ها و جرمگیری کاشی و سرامیک
12. اسیدیته کردن چاه های نفتی
13. تولید ترکیبات آلی : از دیگر کاربردهای اسید کلریدریک تولید ترکیبات آلی، مثل وینیل کلراید است. معمولا این کار استفاده ای غیر آزاد است.
14. برداشتن رسوب بویلرها
15. کنترل ph  و خنثی سازی : اسیدکلریدریک برای تنظیم اسیدی بودن در خلوص مورد نیاز صنایع غذایی  دارویی ، آشامیدنی به کار می رود.
16. تهیه اتیلن دی کلراید.
17. خالص سازی نمک طعام.
18. نظافت و خانه داری
فهرست