قیمت ایزوپروپیل الکل

شرکت کیمیا تهران اسید، الکل ایزوپروپانول را در بشکه های 180 لیتری و گالن های 2.5 لیتری در سرتاسر کشور توزیع می کند.
این محصول در گریدهای صنعتی و آزمایشگاهی می باشد و در انواع الکل پروپانول ال جی کره و پتروکم موجود می باشد.
لطفا جهت اطلاع از قیمت خرید و فروش الکل ایزوپروپانول با شرکت کیمیا تهران اسید تماس حاصل فرمایید.

تفاوت ایزوپروپیل الکل با الکل اتانول

تفاوت این دو ماده را با انجام این آزمایش نمایش میدهیم :

در هر دو مرحله قبل از ضدعفونی میکروارگانیسم‌هایی مانند کلپسیلا، انتروباکتر، سودوموناس، اشرشیاکلای و استافیلوکوک بر روی وسایل وجود داشت. در نوبتی که برای ضدعفونی از الکل اتانول استفاده شد دو مورد کشت مثبت مشاهده شد (استافیلوکوک و اشرشیاکلای)، ولی در نوبتی که از الکل ایزوپروپیل استفاده شد بعد از ضدعفونی، کشت مثبتی گزارش نگردید. به طور کلی نتیجه این مطالعه بر تأثیر بهتر الکل ایزوپروپیل دلالت دارد. شاید بتوان گفت چون برای تأثیر بهتر الکل اتانول به دما و زمان کافی نیاز است، با توجه به لزوم داشتن سرعت عمل در بخش‌های حساس، بهتر است از مواد با ویژگی تأثیر سریع و بدون نیاز به شرایط خاص استفاده شود که الکل ایزوپروپیل دارای این ویژگی‌ها است.

فهرست