خواص مس 

مس یکی از متداول ترین موادی است که به طور طبیعی در محیط وجود دارد و بشر به طور گسترده ای از آن استفاده می کند. یک فلز مایل به قرمز با ساختار کریستالی FCC می باشد که جزو مهمترین فلزات غیر آهنی است. مس رنگ قرمز و نارنجی بازتاب می کند و سایر فرکانس های موجود در طیف مرئی را جذب می کند. به علت ساختار نواری آن به رنگ مایل به قرمز دیده می شود. این فلز چکش خوار، داکتیل و دارای هدایت حرارتی و الکتریکی عالی و همچنین واکنش پذیری شیمیایی پایین می باشد.

مقاومت مقاومت به خوردگی مس : همه آلیاژهای مس دارای مقاومت به خوردگی در برابر آب و بخار می باشند. در بیشتر اتمسفرهای صنعتی و دریایی ، آلیاژهای مس دارای مقاومت به خوردگی هستند. مس در محلول های نمکی ، خاک ها، کانی های غیر اکسیدی، اسیدهای آلی و محلول های سوزآور ، مقاوم است. محلول آمونیاک مرطوب ، هالوژن ها، سولفیدها، محلول های حاوی یون های آمونیاک و اسیدهای اکسیدی ، مانند اسید نیتریک ، به مس حمله خواهند کرد. آلیاژهای مس همچنین دارای مقاومت ضعیفی در برابر اسیدهای غیر آلی هستند. مقاومت به خوردگی آلیاژهای مس به دلیل تشکیل فیلم های به هم چسبیده روی سطح مواد می باشد. این فیلم ها نسبتا غیر قابل نفوذ در مقابل خوردگی هستند بنابراین فلز پایه را از حمله بیشتر محافظت می کنند. آلیاژهای مس، نیکل، برنج های آلومینیوم و آلومینیوم مقاومت عالی در برابر خوردگی در آب نمک از خود نشان می دهند.

هدایت الکتریکی و حرارتی مس :

1.هدایت الکتریکی مس : هدایت الکتریکی مس در دومین مرتبه پس از نقره قرار دارد و 97 % آن می باشد. به علت قیمت کمتر و فراوانی بیشتر، مس به طور سنتی به عنوان ماده استاندارد برای کاربردهای انتقال الکتریسیته استفاده می شود. هدایت آلومینیوم حدود دو برابر مس می باشد. این آلیاژهای آلومینیوم، دارای استحکام پایین بوده و نیاز به بهسازی با گالوانیزه کردن و یا پوشش دهی آلومینیوم با سیم های فولادی با استحکام کششی بالا در هر لایه دارند. اگر چه افزودن سایر عناصر خواصی نظیر استحکام را بهبود می بخشد، ولی مقداری کاهش در هدایت الکتریکی ایجاد می کند. به عنوان مثال افزودن 1% کادمیم می تواند باعث افزایش استحکام به میزان 50% شود ولی هدایت الکتریکی به میزان 15% کاهش می یابد.

2.هدایت حرارتی مس : هدایت حرارتی مس در حدود دو برابر آلومینیوم و سی برابر فولاد زنگ نزن است. از این رو مس برای کاربردهایی که به انتقال حرارت سریع نیاز دارند، از قبیل ظروف آشپزخانه ، مبدل حرارتی ، رادیاتورهای ماشین و وسایل نقلیه و انباره های حرارتی در کامپیوتر، دیسک چرخان و مجموعه های تلویزین استفاده می شود.

مشخصات بلورشناسی مس :

مس دارای ساختار کریستالی FCC است که سبب می شود رنگ ظاهری آن قرمز مایل به زرد بوده و هنگامی که پولیش می شود به صورت لوستر فلزی براق تبدیل شود.

خواص مکانیکی مس : نقطه تسلیم آلیاژهای مس به صورت مشخص تعریف نشده است. بیشتر متداول است که در 0.5 % کشش، استحکام تسلیم مواد آنیل شده ، به عنوان یک سوم استحکام کششی آن در نظر گرفته شود.

سخت کاری با کار سرد یعنی مواد سخت تر شده و داکتیلیته آنها کاهش یابد و استحکام کششی نزدیک شود.

کار سرد و کار گرم : مس و آلیاژهای آن هر دو می توانند کار سرد و کار گرم شوند. داکتیلیته می تواند به وسیله آنیل کردن و یا آنیل تصادفی در حین جوشکاری یا لحیم کاری مجددا بدست آید.

انواع مس و آلیاژهای آن عبارتند از :

1.مس خالص : که حاوی 99.3 % و یا بیشتر مس می باشد.

2.آلیاژهای با درصد مس بالا : دارای درصد مس بین 96% تا 99.3 می باشند و برای دستیابی به خواص ویژه ممکن است نقره نیز افزوده شود.

3.برنج ها : دارای روی به عنوان عنصر آلیاژی اصلی می باشند، همچنین عناصر دیگری مانند آهن، آلومینیوم، نیکل و سیلیسیوم برای بهبود خواص آلیاز، افزوده می شوند. برنج ها دارای مقاومت به خوردگی و استحکام کششی بالایی هستند.

افزودنی های برنج : افزودن سرب به ترکیبات برنج می تواند سبب بهبود خواص ماشین کاری شده، همچنین موجب سایش کمتر ابزار شود. افزودن آلومینیوم ، آهن و منگنز به برنج سبب افزایش استحکام، افزودن سیلیسیوم سبب بهبود مقاومت به سایش می شود.

4.برنزها : دارای قلع به عنوان تنها عنصر آلیاژی و یا عنصر آلیاژی اصلی می باشند. امروزه برنز به آلیاژهای مس که عنصر آلیاژی اصلی آنها غیر از نیکل و روی می باشد اطلاق می شود.

5.سایر گروه های آلیاژی :

آلیاژهای مس – نیکل : همانطور که از نام این آلیاژ مشخص است عنصر آلیاژی اصلی نیکل می باشد. این گروه می توانند شامل عناصر آلیاژی دیگر و یا فقط نیکل ، به تنهایی باشند.

آلیاژهای مس- نیکل – روی : این آلیاژها به علت رنگ آلیاژ به عنوان نقره های نیکل معروف می باشند. این گروه حاوی روی و نیکل به عنوان عناصر آلیاژی اصلی بوده، همچنین ممکن است سایر عناصر آلیاژی نیز به آن افزوده شود.

مس های سرب دار : مس های سرب دار آلیاژهای مس ریختگی هستند که دارای 20% و یا بیشتر افزودنی سرب می باشند. همچنین آنها حاوی مقادیر کمی نقره هستند اما عناصر قلع و یا روی در آنها وجود ندارد.

6.آلیاژهای خاص : وقتی آلیاژها دارای ترکیبات شیمیایی هستند که در هیچ یک از گروه های ذکر شده قرار نمی گیرد، تحت عنوان آلیاژهای خاص نامگذاری می شوند.

خواص کلیدی مس و کاربردهای آن :

مس دارای خواص سفتی ، داکتیلیته و چکش خواری می باشد. این خواص، مس را به صورت گسترده ای برای کاربردهای شکل دهی لوله، کشش سیم و کشش عمیق مناسب می سازد. سایر خواص کلیدی مس و آلیاژهای آن شامل : هدایت حرارتی عالی ، هدایت الکتریکی عالی ، مقاومت به خوردگی خوب ، مقاومت زیستی خوب، ماشین کاری خوب ، حفظ خواص الکتریکی و مکانیکی در دماهای تبرید ، غیر مغناطیسی.

کاربردهای مس :

خطوط انتقال نیرو ، کاربردهای معماری ، وسایل آشپزی ، سیم های الکتریکی، کابل ها و جعبه تقسیم ، سیم های با هدایت بالا ، الکترود ها، مبدل های حرارتی ، لوله های تبرید، لوله کشی خانه ها، بوته های مسی خنک شونده با آب.

فهرست