ایمنی سولفات آهن

خطرات سولفات آهن

1.حریق : تولید گاز سمی در هنگام حریق

پیشگیری از خطرات سولفات آهن

1.حریق : لباس مناسب و محافظ صورت داشته باشید.

2.تماس شغلی : دستکش ، عینک ایمنی ، ماسک تنفس ، دوش و چشم شوی لازم است.

3.تماس تنفسی : غبار آن را استنشاق نکنید.

4.تماس پوستی : از تماس با پوست یا لباس جلوگیری کنید.

کمک های اولیه سولفات آهن

1.حریق : CO2 ، پودر شیمیایی خشک یا فوم مناسب.

2.تماس شغلی : لباس های آلوده را قبل از استفاده مجدد بشویید و پس از کار دست های خود را بشویید.

3.تماس تنفسی : انتقال مصدوم به هوای آزاد ، در صورت بروز مشکل از اکسیژن استفاده کنید.

4.تماس پوستی : پوست آلوده را با آب و صابون بشویید.

5.تماس چشمی : چشم ها را به مدت 15 دقیقه با آب زیاد بشویید.

6.بلع و گوارش : دهان را با آب بشویید.

انبارش 

در ظروف کاملا سربسته و در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

فهرست