لوزی خطر اسید سولفوریک

همانطور که میدانید خطرات مواد شيميايي همچون اسید سولفوریک، همراه با افزایش مصرفشان در صنايع مختلف رو به افزایش است .

اسید سولفوریک چیست؟

اسید سولفوریک (اسید سولفوریک) یک اسید معدنی خورنده با ظاهری شیشه ای و روغنی است که نام قبلی  آن روغن ویتریول بوده است. اسید سولفوریک  قدرتمند در صنایع مختلف ، در درجه اول برای تولید کود و مواد شیمیایی کاربرد دارد. درواقع اسید سولفوریک در غلظت های مختلف  برای استفاده در ساخت رنگدانه ها ، رنگ ها ، داروها ، مواد منفجره ، مواد شوینده و نمک ها و اسیدهای غیر آلی و همچنین فرآیندهای تصفیه نفت و متالورژی خریداری می شود.

لوزی خطر اسید سولفوریک چیست؟

بخاطر سپردن خطرات مواد شيميايي مختلف و چگونگي مقابله با خطرات ناشی از آنها براي هر فردی به راحتی امکان پذير نمی باشد. به همین دلیل جهت  اطلاع رسانی آسان در مورد خطرات احتمالی هر ماده شيميايي از يك لوزي چهار خانه استفاده ميکنند. تا هر فردی با اطلاع از مشخصات اين لوزي از نحوه مدیریت خطرات اين ماده شيميايي مطلع شود.

معنای هر خانه از لوزي خطر اسید سولفوریک چیست؟

  • رنگ قرمز براي خانه بالا : قابليت اشتعال.
  • رنگ آبي براي خانه سمت چپ : خطرات بهداشتی.
  • رنگ زرد براي خانه سمت راست : قابليت فعل وانفعال شيميايي.
  • خانه پايين بيرنگ و يا اينکه به رنگ بدنه محموله ميباشد  : خطرات خاص

 

درجه بندی داخل هر خانه از لوزی خطر به چه معناست؟

هر كدام از موارد فوق ( قابليت فعل و انفعال شيميايي . قابليت اشتعال . خطرات شيميايي ) به پنج درجه از درجه صفر تا درجه 4  تقسيم ميشوند. در این تقسیم بندی درجه صفر نشان دهنده بي خطر بودن ماده شیمیایی و درجه 4  نشان دهنده خطر بسیار بالای ماده شیمیایی است .

اين درجه بندي در مورد خطرات خاص وجود ندارد.

 

درجه بندی قابليت اشتعال مواد شيميايي (رنگ قرمز لوزی خطر) به چه صورت است؟

درجه 4 : گازهاي شديدا قابل اشتعال و مايعات بسيار فرار قابل اشتعال و موادی كه در حالت گرد و غبار تشکيل مخلوط انفجاري ميدهند. مانند: سولفيد هيدروژن، استالدئيد اسيد، پيکريك

درجه 3 : مايعاتی كه تقريبا در حرارت نرمال آتش  ميگیرند. مانند: هيدروكسي امين، فسفر سفيد، استايرن

درجه 2 : مايعاتي كه جهت ایجاد اشتعال بايد مقداري حرارت به آنها داده شود و جامداتي كه توليد بخارهای قابل اشتعال ميکنند. مانند: اسيد استيك، مفتالن، فرم الدئيد

درجه 1 : موادي كه قبل از آتش گرفتن  بايد حرارت ببينند. مانند: گليسيرين، سولفور روي

درجه صفر : موادي كه  به هیچ عنوان مشتعل نميشوند . مانند : اسيد ميتريك، پراكسيد سديم، اسيد سولفوريك

طبق توضیحات و تصویر درج شده در ابتدای مقاله ،متوجه خواهیم شد قابلیت اشتعال اسید سولفوریک (رنگ قرمز)  در درجه صفر قرار میگیرد و به هیچ عنوان آتش نمیگیرد.

مفهوم درجه بندی خطر بهداشتي مواد (رنگ آبی لوزی خطر) چیست؟

منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر روي سلامتي انسان است ومفهوم درجه های  پنجگانه آن بصورت زير ميباشد:

درجه 4 : موادي كه مقدار كمي از بخارات آنها ميتواند باعث مرگ شود. مانند هيدروژن سيانيد  HCN

درجه 3 : موادي كه خطرات بسیار زیادی  براي سلامتي دارند مانند سولفيد هيدروژن H2S ، فسفر سفيد P ، هيدرواكسيد سديم  NaOH

درجه 2 : موادي كه براي سلامتي  انسان خطرناک اند . مانند اكسيد اتيلن، نفتالين

درجه 1 : موادي كه خطرات كم و نرمالی  براي سلامتي انسان دارند . مانند كلسيم

درجه صفر : موادي كه حتی  تحت شرايط حريق نيز خطري براي سلامتي  انسان ندارند. مانند: برنز، فسفرقرمز

پس طبق توضیحات و تصویر درج شده در ابتدای مقاله ،متوجه خواهیم شد خطر بهداشتی اسید سولفوریک (رنگ آبی ) در درجه سه  قرار میگیرد و این ماده شیمیایی بسیار خطرناک ، خورنده و سمی است و مواجه با آن ، ضرر بسیار زیادی برای سلامتی انسان دارد.

منظور از درجه بندی قابليت فعل و انفعال شيميايي  (رنگ زرد لوزی خطر ) چیست؟

رنگ زرد لوزی خطر ميزان پايداري و تركيب شدن ماده شيميايي با آب را نشان می دهد و تقسيم بندي آن به این صورت میباشد :

درجه 4 : موادي كه در حرارت و فشار معمولي توانایی  تجزيه  و  واكنش انفجاري  را دارند . مانند اسيد پيکريك و تري نيترو تولوئن

درجه 3 : مواد شیمیایی كه توانایی تجزيه يا واكنش انفجاري را دارند  ولي برای انجام واکنش به کاتالیزور، چاشنی يا حرارت كافي نياز دارند . مانند فلوئر

درجه 2 : موادي كه در حالت عادي ناپايداراند و تغييرات شيميايي  در برابر آب دارند اما منفجر نميشود.

درجه 1 : موادي كه درحالت عادي پايدارند ولي در حرارت ، فشار بالا ممکن است ناپايدار شوند و با آب واكنش دهند و انرژی آزاد کنند مانند روي.

درجه صفر : موادي كه در حالت عادي هم با آب واكنش نميدهند .مانند ذغال چوب

پس طبق توضیحات و تصویر درج شده در ابتدای مقاله ،متوجه خواهیم شد قابليت فعل و انفعال شيميايي اسید سولفوریک (رنگ زرد) در درجه دو قرار میگیرد .پس اسید سولفوریک در حالت عادی ناپایدار  و همراه با تغییرات شیمیایی  در واکنش با آب است  ، اما منفجر نمیشود.

شما می توانید اسید سولفوریک  مصرفی برای صنایع خود را از طریق سایت های مرجع فروش اسید سولفوریک همانند شرکت کیمیا تهران اسید به صورت آنلاین و یا حضوری تهیه کنید.کافی است برای اینکار با کارشناسان متخصص  ما در تماس باشید.

فهرست