استفاده از دیسکلر چه خطراتی را به دنبال دارد؟

اسید دیسکلر که به عنوان ماده رسوب بر فلزات معروف است در انواع بدون بو و سوپر دیسکلر در تهران اسید ارائه میشود. کاربرد این اسید در رسوب بری انواع فلزات نظیر آهن ، مس ، چدن مرسوم است.برخی متقدند که دیسکلر دارای خاصیت خوردگی است اما دانستن این نکته مهم است که دیسکلر ایرانی ممکن است به مرور بابت آسیب رساندن به دستگاه شود و خاصیت خوردگی پیدا کند اما دیسکلر خارجی دچار خاصیت خوردگی نمیشود.

رسوب رقیق شده با آب بعید است آسیب جدی وارد کند. پاک کننده های خانگی ، تمیز کننده های دستشویی و سفید کننده ها اگر با هم مخلوط شوند خطرناک هستند ، اما مردم گاهی اوقات از این روش سواستفاده می کنند. هنگامی که سفید کننده مایع با پاک کننده اسید شویی یا دیسکلر رسوب زدا مخلوط شود ، گاز کلر خارج می شود و این مورد خطرناک است.

موارد ایمنی که باید در هنگام کار با اسید دیسکلر رعایت کرد کدامند؟

معمولا اسید دیسکلر از خود گاز سمی خارج میکند.به همین جهت به توصیه کارشناسان متخصص کیمیا تهران اسید ، استفاده از ماسک ، عینک و دستکش برای جلوگیری از انواع آسیب جدی پیشنهاد میشود.

اگر پیش آمد که اسید دیسکلر روی پوست شما ریخت ، اصلا نترسید. کافی است پوست خود را با آب و صابون بشویید. برای استفاده در مراحل دیگر دستکش های ایمنی خود را فراموش نکنید.

 

نکات ایمنی که در مورد دیسکلر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند ، کدامند؟

پایداری حرارتی دیسکلر:

این ماده در صورت نگهداری و استفاده طبق دستورالعمل از نظر حرارتی پایدار است.

در هنگام استفاده از دیسکلر خطر اشتعال شما را تهدید نمیکند.

شرایط اجتناب از آن:

نکته اینکه ممکن است برای بعضی از فلزات خورنده باشد.

مواد ناسازگار با دیسکلر:

عوامل اکسید کننده ، مواد قلیایی و فلزات با دیسکلر سازگاری نخواهند داشت.

 محصولات تجزیه خطرناک:

اکسیدهای کربن و نیتروژن ، دود و سایر بخارات سمی ممکن است از تجزیه اسید دیسکلر پدید بیایند.پس استفاده از ماسک پیشنهاد میشود.

واکنش های خطرناک:

هیچ واکنش خطرناک شناخته شده ای تشخیص داده نشد است.

فهرست