ایمنی کربنات سدیم

1.هشدارهای حفاظتی :

تماس با چشم : قلیا یا سودا اش باعث سوزش ، آبریزش و قرمز شدن چشم ها و تورم پلک ها می شود.

تماس با پوست : این ماده موجب سوزش ، قرمز شدن و حتی تورم پوست می شود. در صورت وجود رطوبت و یا عرق کردن موجب ایجاد جوش می شود . همچنین موجب خشکی و ترک پوست می شود.

بلعیدن و خوردن : موجب سوزش و حتی سوختگی در دهان ، گلو و معده می شود. بلعیدن مقدار زیادی از این ماده موجب استفراغ و اسهال می شود.

تنفس : موجب تحریک و سوزش غشاهای مخاطی می شود.

حریق : این ماده نمیسوزد.

انفجار : قابلیت انفجار ندارد.

2.کمک های اولیه:

تماس با چشم : مدت 15 دقیقه شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود. به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست : کفش و لباس ناحیه آلوده را خارج نمایید. ناحیه آلوده را با آب ولرم بشوئید و کاملا خشک کنید. در صورتیکه شخص احساس درد و ناراحتی داشته باشد به پزشک مراجعه شود.

بلعیدن و خوردن : در صورتیکه مصدوم به هوش باشد به او آب بخورانید. مصدوم را وادار به استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه شود.

تنفس : فرد مصدوم را به هوای آزاد ببرید. چنانچه به سختی نفس می کشد به او اکسیژن برسانید. اگر قادر به نفس کشیدن نیست به او تنفس مصنوعی بدهید. به پزشک مراجعه کنید.

3.مراقبت های شخصی در زمان کار :

حفاظت پوست : از تماس مستقیم پوست با این ماده جلوگیری کنید. استفاده از دستکش پنبه ای کافی است. ( اگر قلیا خشک باشد.)

حفاظت چشم : از عینک های محافظ در برابر مواد شیمیایی استفاده شود.

حفاظت بدن : از کلاه ایمنی و لباس کار استین بلند استفاده شود. در محیط کار دوش آب و چشم شور موجود باشد.

حفاظت تنفسی : محیط کار حتما مجهز به سیستم تهویه باشد تا ذرات ریز داخل سیستم تنفسی نشود. در محیط دارای گرد و غبار از ماسک بینی استفاده شود.

انبارش : درمحل های خشک ودارای تهویه جهت انبارش استفاده شود. از آسیب رساندن به کیسه های محتوی محصول خودداری و از تماس این ماده با آب و رطوبت اجتناب نمایید. محل نگه داری این ماده به دور از مخازن اسید باشد.

فهرست