تفاوت بین اسید استیک و اسید سیتریک

شاید جالب توجه باشد که اسید استیک و اسید سیتریک ، هردو ترکیبی هستند که اغلب به عنوان مواد افزودنی غذایی استفاده می شوند. بنابراین ، این ترکیبات  به راحتی در آشپزخانه یافت می شوند. تفاوت اصلی بین این دو ماده شیمیایی آن است که اسید استیک را می توان در سرکه و اسید سیتریک را در آب آهک یافت. در حقیقت اسید استیک یک اسید مونوبازیک است در حالی که اسید سیتریک یک اسید ترابازیک است.

اسید استیک چیست؟

اسید استیک به اسید اتانوئیک نیز معروف است. این ماده پر کاربرد از اتمهای C ، H و O تشکیل شده است. فرمول مولکولی اسید استیک C2H4O2 است. اما متداول ترین روش برای نشان دادن اسید استیک CH3COOH است. این فرمول جزئیات مربوط به ساختار اسید استیک را نشان می دهد.

ساختار اسید استیک

از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسید استیک چه میدانید؟

اسید استیک یک اسید کربوکسیلیک است. این  ماده شیمیایی فقط یک گروه اسید کربوکسیلیک دارد. این ماده از یک گروه متیل (-CH3) تشکیل شده است که به اتم کربن گروه اسید کربوکسیلیک متصل است.همچنین جرم مولی اسید استیک حدود 60 گرم در مول است.

در دما و فشار اتاق ، اسید استیک مایعی بی رنگ است و بوی بسیار تندی دارد. نقطه جوش این مایع حدود 118oC است. مقدار pKa برای این اسید حدود 76/4 است.

بنابراین ، اسید استیک یک اسید ضعیف است و تا حدی در آب جدا می شود. پس اسید استیک در آب قابل تجزیه است.

واکنش اسید استیک در آب چیست؟

در محلول های آبی ، اسید استیک تجزیه شده و اتم هیدروژن گروه کربوکسیلیک را به عنوان یون H + آزاد می کند. این دلیل اسیدیته بودن اسید استیک است. به دلیل وجود پیوند –O-H در گروه کربوکسیلیک ، اسید استیک می تواند پیوندهای هیدروژنی قوی در فاز جامد خود داشته باشد.

همچنین اسید استیک می تواند با حلالهای قطبی یا حلالهای غیر قطبی مخلوط شود. گروه قطبی اسید استیک یک گروه کربوکسیلیک است. باعث اختلاط اسید استیک با حلال های قطبی می شود. گروه متیل یک گروه غیر قطبی است و باعث مخلوط شدن اسید استیک با حلال های غیر قطبی می شود.

از کاربردهای اسید استیک چه میدانید؟

 • تولید سرکه
 • تهیه استاتهای فلزی
 • حلال های رزین
 • تولید انیدرید استیک

حال نوبت به بررسی اسید سیتریک میرسد.

اسید سیتریک چیست؟

اسید سیتریک یک اسید ضعیف است که بیشتر در مرکبات یافت می شود. این یک اسید تری کربوکسیلیک با فرمول شیمیایی C6H8O7 است.

روش معمول برای نشان دادن فرمول شیمیایی اسید سیتریک C3H5O (COOH) 3 است. این نشان می دهد که اسید سیتریک دارای سه گروه اسید کربوکسیلیک (-COOH) است. جدا از آن ، یک گروه هیدروکسیل (-OH) نیز وجود دارد.

از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسیدسیتریک چه میدانید؟

جرم مولی اسید سیتریک حدود 192 گرم در مول است. این یک ترکیب بی بو است. اسید سیتریک به راحتی از محلول خود متبلور می شود. این بلورها به صورت پودر سفید ظاهر می شوند. نقطه جوش اسید سیتریک حدود 310oC است.

اسید سیتریک در آب و اتانول بی آب قابل تجزیه است. به دلیل وجود گروههای کربوکسیلیک ، اسید سیتریک قادر به ایجاد پیوندهای هیدروژنی قوی است.

اسید سیتریک یک اسید تریابازیک است. این می تواند در هر مولکول سه پروتون (H +) آزاد کند. بنابراین ، دارای سه مقدار pKa است. pKa1 13/3 ، pKa2 76/4 و pKa3 40/6 است.

نقش بیولوژیکی اسید سیتریک در چرخه اسید سیتریک تعیین شده است. در حقیقت این چرخه مسیر اصلی سوخت و ساز بدن حیوانات و گیاهان است.

تفاوت اسیدسیتریک و اسید استیک

کاربردهای اسید سیتریک چیست؟

 • به عنوان افزودنی غذایی استفاده می شود
 • به عنوان نوشیدنی استفاده می شود
 • به عنوان یک عامل کیلیت عمل کنید
 • مواد تشکیل دهنده برخی مواد آرایش
 • به عنوان مواد ضدعفونی کننده که قابلیت ساخته شدن در خانه را نیز دارد.

 

شباهت اسید استیک و اسید سیتریک در چیست؟

 1. اسید استیک و اسید سیتریک اسیدهای ضعیفی هستند.
 2. آنها اغلب به عنوان مواد افزودنی غذایی استفاده می شوند.

 

تفاوت بین اسید استیک و اسید سیتریک در چیست؟

تعریف
 • اسید استیک: اسید استیک یک اسید ضعیف مفید است که به طور عمده در سرکه یافت می شود.

 

 

بررسی میزان اسیدیته
 • اسید استیک: اسید استیک یک پایه است (دارای یک اتم هیدروژن قابل تعویض است)

 

 • اسید سیتریک: اسید سیتریک سه گانه است (دارای سه اتم هیدروژن قابل تعویض است)

 

بررسی توده مولی
 • اسید استیک: توده مولی اسید استیک حدود 60 گرم در مول است.

 

 • اسید سیتریک: توده مولی اسید سیتریک حدود 192 گرم در مول است.

 

بررسی فرمول شیمیایی
 • اسید استیک: فرمول شیمیایی اسید استیک CH3COOH است.

 

 

از نظر تعداد گروههای اسید کربوکسیلیک
 • اسید استیک: اسید استیک فقط یک گروه اسید کربوکسیلیک دارد.

 

 • اسید سیتریک: اسید سیتریک دارای سه گروه اسید کربوکسیلیک است.

 

تفاوت در نقطه جوش
 • اسید استیک: نقطه جوش اسید استیک حدود 118oC است.

 

 • اسید سیتریک: نقطه جوش اسید سیتریک در حدود 310 درجه سانتیگراد است.

 

از نظر Pka
 • اسید استیک: اسید استیک فقط یک مقدار pKa دارد.

 

 • اسید سیتریک: اسید سیتریک دارای سه مقدار pKa است.

 

نتیجه  گیری

اسید استیک و اسید سیتریک هر دو از ترکیبات اسیدی بسیار مفیدی هستند. این ترکیبات به طور قابل توجهی به کاربردهای مقیاس کوچک و همچنین صنایع بزرگ کمک می کنند. تفاوت اصلی بین اسید استیک و اسید سیتریک در این است که اسید استیک یک اسید مونوبازیک است در حالی که اسید سیتریک یک اسید ترابازیک است.

در آخر اینکه شما میتوانید برای تهیه هر کدام از این دو ماده شیمیایی کاربردی با بخش بازرگانی بزرگترین تولیدکننده اسید سیتریک  و اسید استیک یعنی کیمیا تهران اسید در تماس باشید.

 

فهرست